Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 1 (april 1992) pag. 2

Van de redaktie.

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Dit is het eerste nummer van de achtste jaargang van het Contactblad. Zoals u kunt zien is er veel veranderd. Het ledenaantal groeit en dus ook de oplage van het Contactblad. Om de kosten hierbij in de hand te houden, is besloten om een praktischer, iets kleiner formaat te gaan gebruiken. De bedoeling is om de opmaak door het hele blad gelijk te houden. Dit bevordert de duidelijkheid en het leesplezier. Fred Bos vormde jarenlang de redaktie. Met veel inzet zorgde hij voor het verzamelen van de artikelen, het verwerken ervan, alsmede voor de kontakten met de drukker. Naast dit alles schreef hij zelf ook nog artikelen voor het blad. Met ingang van dit jaar is Fred gestopt met het redaktiewerk, maar de redaktie hoopt dat hij nog wel tijd zal vinden om artikelen te blijven schrijven. Bedankt voor het vele werk dat is gedaan!

Bij het opstellen van dit eerste Contactblad van 1992 was geen gebrek aan onderwerpen, zodat er een groot aanbod van goede artikelen was. U kunt lezen over de datum 1 mei. De dag, waarop in 1817 de eerste vergadering werd gehouden van de Bussumse gemeenteraad. De heer Langemeijer vertelt op welke plaats de herberg waarin de raad vergaderde, heeft gestaan. Op 1 mei 1917 vierde Bussum haar 100-jarig bestaan; in het blad staat hiervan een verslag. Dit jaar, op 1 mei aanstaande en 175 jaar na de eerste gemeenteraadsvergadering, is er in 't Spant een symposium. De voorzitter memoreert deze gebeurtenis en ook het net verschenen boek over de Bussumse historie.

De eerste dagen in de maand mei wordt er stilgestaan bij oorlog, bevrijding en vrijheid. In een aantal artikelen worden lokale facetten van de Tweede Wereldoorlog belicht. Mevrouw I. de Beer leverde meerdere interessante artikelen. Leest u bij Anth.Cup over "de Bonte Hond" en duik met K. Ruijzendaal in de geschiedenis van een Bussumse blekerij.

Iedereen die iets interessants weet over het verre of nabije verleden van Bussum kan kontakt opnemen met de redaktie: Joke Vos, Hamerstraat 106, telefoonnummer 36710. Levert u getypte of geschreven artikelen in, vergeet dan niet uw naam en adres te vermelden en let bij foto's op duidelijke en volledige onderschriften (wat en wie staan waar afgebeeld; wanneer is de foto gemaakt).
Artikelen kunnen ook worden aangeleverd in de vorm van een diskette (DS-DD, DS-HD, floppy). Voorwaarde is dat de tekst door de computer is weggeschreven in een machinetaal die IBM-compatibel is; bij voorkeur in Ascii, maar in WP 4.2, WP 5.1 of DW4 kan ook.