Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 8/1 (april 1992) inhoud

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 8, nummer 1 (april 1992) inhoud

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

INHOUD

pagina
   2       Van de redaktie
   3       Voorwoord door de voorzitter * A. Gouka
   4       De Historische Kring op de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente
   5       Bussum 175 jaar? * G.M. Langemeijer
   7       Lezers reageren; het bouwjaar van het Majellaziekenhuis
   8       Viering van het 100-jarig bestaan (in 1917) * J. Klijnman
 13       Lezers reageren; het Huizer gedicht * J. VOS
 13       Jarig zijn op persionaat "Mariënburg" * I. de Beer
 14       Oproep om informatie over een zandstenen vogeldrinkbak
 17       Een Bussumse blekerij * K. Ruijzendaal
  23      De eerste Bussumse honderdjarige * N. Krijnen-van Gog
  30      Lezers reageren; * G.M. Langemeijer
  30     Aardappels in de Hilversumse Meent * fam. Jensma-Marx
  31     P. Koelink in de Tweede Wereldoorlog * J. Vos
  32     Oorlog en bevrijding: Henk en Bep de Beer * I. de Beer
  37    J. Baar; zijn enige wens * I. de Beer
  41    Kunst en cultuur 1874-1917 *M. van der Heide

..............................................................

BIJEENKOMSTEN dit jaar:
Vrijdag 1 mei 1992 symposium in 't Spant
Woensdagavond 3 juni 1992 * ledenvergadering
Woensdagavond 4november 1992 * ledenvergadering* om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Dr. Abr. Kuyperlaan
Mevr. K.W.J.M. Bossaers komt op de ledenvergadering op 4november 1992 een lezing houden over regionale geschied-beoefening.

Verantwoording illustraties:
voorblad coll. M.J.M. Heyne,
pag. 4,8, 9 gemeente Bussum,
pag. 15 D.J. Nienhuis,
pag. 18 t/m 21 K. Ruijzendaal,
pag. 23, 26 H. de Schouwer,
pag. 29 N. Krijnen-van Gog,
pag. 34 H. de Beer,
pag 35, 36 B. de Beer,
pag. 39, 40 J. Baar,
pag. 41 e.v. M. van der Heide.

In verband met de vakantieperiode wordt iedereen verzocht de kopij voor het najaarsnummer vóór 15 juli 1992 in te leveren bij de redaktie, Hamerstraat 106. Bij inlevering na deze datum is het niet zeker of het artikel nog verwerkt kan worden.