Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 7/3 (december 1991) pag 128-130

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag.128-130

Aanwinsten afdeling documentatie

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Ook de afgelopen maanden mocht de heer W. van Berkel van de afdeling documentatie weer interessant materiaal in ontvangst nemen. Veel dank aan de schenkers. Onderstaand treft u een uittreksel aan.

      
 
Prins Hendriklaan 1 Aan de overzijde, Prins Hendriklaan 6, hee£t villa
"Braunlage" decennia lang diverse bewoners gehuisvest. Ondanks felle
protesten van bewoners van het Prins Hendrikpark werd ook villa
"Braunlage" gesloopt. De hoop dat de hierbij staande, ongeveer 90 jaar
oude beuk gespaard zou blijven werd de bodem ingeslagen: in die
prachtige beuk "ging de beuk...". Een sieraad van moeder natuur
moest "het stammetje" leggen in de nazomer van 1991.

HK 448 een ansichtkaart
De ansichtkaart toont de tegenover het station gelegen villa Prins Hendriklaan 1, waar de nog in leven zijnde dr. H. van der Upwich jaren lang zijn praktijk had. Na een brand en de afbraak van de villa werd op die plaats een appartementencomplex gerealiseerd.

HK 1431 fotoboek
Bladerend door dit unieke fotoboek van de familie van de heer C.D. van Vliet moet men zeker geen haast hebben. Dwalend door de geschiedenis waant men zich tientallen jaren terug in de tijd. De zeer grote en vooral duidelijke foto's van bijvoorbeeld de Gooische Hoogere Burgerschool aan de Constantijn Huygenslaan 12 zijn daar een voorbeeld van. De namen alsmede de functies van de desbetreffende personen zijn compleet vermeld. Blijft men langer naar de foto's kijken dan valt op hoe veel heren in die jaren een snor droegen; slobkousen ontbraken evenmin. En de dames.. .zij droegen grote hoeden met lange veren; de een nog pontificaler dan de ander.

HK 2152 foto
Voor menigeen zal de grote foto van het ziekentridium in de Heilig-Hartkerk dierbare herinneringen oproepen. De foto dateert uit 1960.

HK 2254 grote foto
In 1894 werd de renbaan weer met een koninklijk bezoek vereerd. Koningin Emma en Koningin Wilhelmina kwamen samen. De tribune was £eestelijk versierd en de publieke belangstelling was uiteraard groot.
Koningin Wilhelmina zou nog een keer terugkomen: tijdens de Olympische Spelen van 1928 werden op de baan veelzijdigheidsproeven gereden, die werden bijgewoond door hare majesteit.

     
Interieur van de Heilig-Hartkerk
 

HK 2504 presentatiebord
Dit aanwezigheids-bord hing vroeger in de hal van het oude Majellaziekenhuis aan de Iepenlaan; gebouwd in 1915. De ouderdom van het bord is moeilijk vast te stellen. Als een dokter niet meer aanwezig was in de Majella, verdween ook zijn naambordje.
De zwarte bordjes zijn origineel. Aan de hand van het boekje "De Majella in Bussum", geschreven door Dr. A.C.J. de Vrankrijker, hebben wij de namen opgezocht van de doktoren in de beginperiode en deze aangevuld met nog enkele andere namen. Compleet konden wij niet zijn; de beschikbare ruimte maakte dat onmogelijk. U vindt die namen op de grijze bordjes, voor onze kring gemaakt door de heer H. van den Berg.

HK foto's.
Heel bijzonder is de schenking van de heer W. van Latum, die de afdeling documentatie verraste met een 15-tal mooie foto's van de -helaas- in juli 1991 afgebroken Heilig-Hartkerk.
Een grote pentekening van deze kerk werd graag afgestaan door de heer C. Hageman. Hij was gedurende 40 jaar koster van deze kerk.

Heeft u vragen of wilt u eens in fotoboeken kijken dan bent u van harte welkom in de bibliotheek aan de Abraham Kuyperlaan. De heer W. van Berkel zal hierbij graag van dienst zijn.