Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag.123

Werkgroepen

G. Langemeijer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Naar aanleiding van een telefoongesprek met een nieuw lid over de functie van de OUDHEIDSKAMER ga ik hier daar even op in. Misschien is dit verhaal ook van belang voor onze nieuwe leden,

Toen in 1983 de Historische Kring Bussum werd opgericht kwamen ongeveer 56 personen bijeen. Het voorlopige bestuur stelde toen o,a, voor om via werkgroepen aan de slag te gaan. Dat was een goed idee want men kon in kleine groepen elkaar beter leren kennen. Zo ontstonden de volgende werkgroepen: Oudheidskamer, Dorpskern, Architectuur, Verzet en Literatuur, Nieuwe leden konden zich bij een van die groepen aansluiten en kregen daardoor sneller contact.

Oe Oudheidskamer stuitte al spoedig op twee vragen n.l. :
1) Bussum was vrij lang geleden een boerendorp, zou er nog materiaaal te vinden zijn over die periode?
2) Is er ander typisch Bussums materiaa'l ? In welkerichting moeten wij zoeken?
Duidelijk positieve antwoorden op die vragen konden wij niet vinden en daarom besloten wij het idee museum hoe klein ook  maar naar de achtergrond te schuiven. De nam Oudheidskanier bleef, maar onze blik richtten wij op het verzamelen van allerlei materiaal in de ruimste zin des woords. Uiteraard moest er wel een "historisch tintje" aan zitten.

Om wat te noemen: ansichtkaarten en foto's over Bussum, Plattegronden van Bussum uit diverse tijden, Adres- en telefoonboeken , soms zeer oude. boekjes van de V.V.V. en A.N.W.B. met wandelingen en fietstochten in Het Gooi b.v. uit 1929 , waarin men kan lezen over de tramhalte bij JAN TABAK.
Via de heer C.A,J. van Dishoeck en de fcmiilie Bensdorp kregen wij heel mooie spullen. De familie van Vliet schonk een dik fotoalbum. Mevr. J.R. Bus gaf ons honderden oude zeer interesante nota's. We bezitten dankzij de heer Andriessen het complete Voorlichtingsblad van de Gemeente Bussum. Ook het blad TVE hebben wij compleet. Documenten, bidprentjes, gegevens over litteratuur, architectuur, schilderkunst enz.,  teveel om op te noemen. Al die spullen bewaarde i'levr. E. Witteveen, die zelf ook veel inbracht, bij haar op de zolder. De noodzaak ontstond alles te archieveren en zo ontstond de afdeling Documentatie.

Met uitzondering van de werkgroep "DE DORPSKERN" liep het om zeer uiteenlopende redenen met de andere werkgroepen op den duur minder goed. De werkgroep "HET VERZET"bracht het tot een zeer goede tentoonstelling over het verzet, maar stopte daarna helaas. Een probleem is misschien dat men zich tegenwoordig niet gaarne bindt aan een werkgroep. Periodieke bijeenkomsten kosten nu eenmaal tijd. Misschien zijn we wat individueler ingesteld tegenwoordig. Natuurlijk willen veel leden wel wat doen, De vraag is : Hoe ? Daarover moeten we samen eens nadenken. Doet U eens een suggestie.

Misschien is er iemand die zegt, ik wil wel een klein onderdeeltje op mij nemen en in mijn eigen tempo daaraan rustig werken, Bijvoorbeeld in de eigen directe omgeving. Is daar iets bijzonders aan een huis ? Misschien kent U de architectect  Wie weet woonde er een interessante persoon. Schilder, beeldhouuwer, schrijver, geleerde. Het kan van alles zijn. Alle kleine gegevens kunnen helpen. Samen geven zij een inzicht in Bussums historie.