Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag.122

Stichter van ,,De Waschkoning" overleden

Ina de Beer.

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
D
e afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Met den heer L. de Beer is een van de oude, typische Bussummers overleden, die hun zaak van klein groot gemaakt hebben

BUSSUM. -Zondag is hier ter plaatse, 81 jaar oud, overleden, de heer Lambertus de Beer, de stichter van de meer dan een halve eeuw oude stoomwasscherij en model-strijkinrichting ,,De Waschkoning".
Met den heer de Beer is weer een van die oude, typische Bussumers heengegaan, die in het opkomende Bussum met hard en heel hard werken een heel bedrijf opzetten en tot bloei brachten. De heer de Beer heeft zijn onderneming in 1881 op de Schapenmeent bij den molen, op zeer bescheiden voet, opgericht en al spoedig werd door uitbreiding van het bedrijf verplaatsing naar den zoogenaamden Bleekershoek noodig. En daar is zij nu reeds meer dan een halve eeuw gevestigd.
De oude heer de Beer pakte de zaken flink aan en werd daarbij kranig gesteund door zijn drie zoons. Het was in die dagen, toen Bussum nog een bescheiden dorpje was en de Gooistreek schaars bewoond, dat men er op uit moest trekken, ver weg, zelfs naar Amsterdam en Haarlem, Utrecht en Amersfoort, om de klanten te vinden. Maar de heer de Beer wist van doorzetten en huldigde daarnaast het juiste standpunt, dat de klant vóor alles ging. Daaruit is het dan ook te verklaren, dat ,,De Waschkoning" thans, na meer dan een halve eeuw bestaan, verschillende families tot klant heeft, die reeds van de oprichting der zaak af, hun wasch aan haar toevertrouwen.
Dit typeert den thans verscheiden ouden heer de Beer: oer-degelijk en solide. Hij heeft het bedrijf gemoderniseerd en toen het na moeilijke tijden beter ging, de vette jaren kwamen, is de heer de Beer dezelfde eenvoudige man gebleven. De verhouding tot het personeel was altijd ouderwetsch-patriarchaal, de geest steeds goed.Toen in April van het vorige jaar de heer de Beer zijn tachtigsten verjaardag vierde, mocht hij van vele zijden hartelijke bewijzen van meeleven ontvangen.
De begrafenis van het stoffelijk overschot is bepaald op Donderdag op de r. k. begraafplaats alhier.

 

Tien jaar was ik, toen mijn grootvader Lambertus de Beer op 2 augustus 1936 overleed. Toch herinner ik mij heel goed, hoe hij omringd door zijn kinderen en vele kleinkinderen zijn tachtigste, verjaardag vierde in Wasscherij De Waschkoning.

Lambertus de Beer werd in Bussum geboren op 13 april 1855 en was gehuwd met Johanna Bus. Kort geleden, 55 jaar na zijn dood, kwam ik, dankzij een inwoonster van Bussum, in het bezit van het hier geplaatste krantenknipsel.