Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 7/3 (december 1991) pag 121

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag.121

80 jaar Bussums Schaakgenootschap

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van BSG is een gedenkboek verschenen dat een overzichtelijk beeld geeft van tachtlg jaar schaaktraditie in Bussum. Naast enkele hoofdstukken over promlnente leden, waaronder de eerste Bussumse schaker D.J. Vogelpoot, wordt aandacht besteed aan de verschillende periodes waarin het bestaan van BSG kan worden ingedeeld.

In de jaren dertig was sprake van een eerste bloeiperiode. Na de jaren zestig, waarin de vereniging beurtelings in de hoofdklasse en de eerste klasse speelde begon zich, zoals in meerdere sporten, het betaalelement af te tekenen. Vanaf juli 1990 is de naam van de sponsor in die van de vereniging opgenomen: Baldwin-BSG. Gezegd kan worden dat BSG, die 17 dagen na de oprichting op 2 oktober 1911 verhuisde van Hotel Vlietlaan naar De Rozenboom omdat de huur van f 60,-per jaar acceptabeler was dan f 2,50 per speelavond, altijd veel heeft betekend voor het schaken in Bussum. Niet in het minst door interesse voor deze mooie sport te wekken bij de jeugd, o.m. via het stimuleren door leden van het schoolschaken.

De vereniging verdient het dan ook haar levendige bestaan in het Denksportcentrum aan de Nwe Englaan nog vele jaren voort te zetten. Het gedenkboek is zodanig geschreven dat het ook voor niet-schakers boeiende lectuur vormt. Het bevindt zich in ons Documentatiecentrum.