Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 7/3 (december 1991) pag 86-87

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 3 (december 1991) pag. 86-87

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

VAN DE REDACTIE

Een lijvig laatste nummer van 1991 met een gevarieerd aanbod aan artikelen ligt voor u. In het voorwoord van uw voorzitter werpen belangrijke gebeurtenissen hun schaduwen vooruit; het jaarverslag vermeldt het reilen en zeilen van onze HKB in 1991; een interview met Reindert Pieter Renes; na haar interessante lezing in het begin van dit jaar schrijft Peggy Bouman nu over Bussumse winkelpuien; de oudere lezers herinneren zich nog wel de destijds bekende Coöperatie "Helpt Elkander": Frans van Giessen schrijft erover; van Marcus van der Heide wederom een belangwekkende culturele bijdrage; aanwinsten van de documentatie-afdeling en nieuwe aanwinsten van de Oudheidkamer. In de vorige "nieuwe aanwinsten" vermeldde Gerard Langmeijer het boek "Tweespalt" over Frederik van Eeden. Aardig te vermelden dat de schrijver Jan Fontijn, als eerste de "Dordtprijs voor Biografien, groot fl. 25.000,-, voor dit werk ontving. In dit nummer treft u, behalve nog meer
lezenwaardigs en de vaste rubrieken, een index aan van de in 1991 verschenen nummers, handig bij het naslaan.

Ook bij het vervaardigen van dit nummer heeft Joke weer de zó te waarderen medewerking mogen ervaren van Johan Klijnman en Els Heitmans. Rest de redactie u bijzonder goede Kerstdagen toe te wensen en een in alle opzichten voorspoedig nieuwjaar, zowel voor u persoonlijk als voor onze vereniging -dat hij in het jubileum van Bussum verder mogen groeien en bloeien. En natuurlijk ook voor ons goede dorp. Dat nu eindelijk eens een halt wordt toegeroepen aan het slopen van fraaie oude panden en, niet te vergeten, bomen; dat niet iedere vrije plek wordt volgepropt met een compacte hoop bouwmateriaal en dat er toch eens een een waardige bestemming wordt gegeven a+n dat ene monument van ons, de St. Vituskerk, terwijl er misschien ook nog aandacht kan worden geschonken aan dat andere monument: Werk IV...

 

Leg deze data in uw agenda vast
Donderdagavond 2 januari 1992 nieuwjaarsbijeenkomst gemeentebestuur Bussum.
        Staat waarschijnlijk in het teken van Gemeente Bussum 175 jaar; let op aankondiging in de plaatselijke pers.
Maandagavond 13 januari 1992 * nieuwjaarsreceptie.
Maandagavond 17 februari 1992 * jaarvergadering.
Vrijdag 1 mei 1992 symposium.
Woensdagavond 3 juni 1992 * ledenvergadering.
Woensdagavond 4 november 1992 * ledenvergadering.

* Aanvang om 20.00uur in de bibliotheek aan de Dr. Abraham Kuyperlaan

 

Nieuwjaarsreceptie

Op maandagavond 13 januari 1992 houden wij weer onze gezellige nieuwjaarsreceptie. Tijdens deze bijeenkomst zal mevrouw I. de Beer een interview hebben met de heer C. van den Berg, die ons zal vertellen over zijn vader, die een autobedrijf had onder de naam "Autokluis". Aanvang om 20.00 uur in de bibliotheek aan de Dr. Abraham Kuyperlaan.

 

Financieel jaarverslag

Het financieel jaarverslag 1991 kunt u vanaf de nieuwjaarsbijeenkomst op 13 januari 1992 afhalen bij ons documentatiecentrum (de heer W.M. van Berkel) in de bibliotheek aan de Dr. Abraham Kdyperlaan.
Leden die het blad per post ontvangen kunnen het financieel jaarverslag op aanvraag toegestuurd krijgen (telefoon 's avonds: 02159-30829).
De penningmeester.