Skip to main content
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 36, nummer 3 (december 2020), pag 3

Naarden-Zuid

De redactie

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel

In deze aflevering van Bussums Historisch Tijdschrift (BHT) werpen we een blik over de voormalige gemeentegrens van Bussum. Die grens bestond sinds 1817, toen Bussum zich met enige moeite vanNaarden wist los te maken. Lange tijd was het gebied tussen de beide gemeenten een soort niemandsland. Tot ongeveer een kilometer buiten de vesting was het vooral schootsveld en wat verderop lag Bussum nietig te wezen. Zanderijsloten en kwekerijen bepaalden het beeld. Totdat in 1874 de spoorweg werd aangelegd Bussum groeide al snel tegen zijn grenzen aan, en Naarden kon niets beginnen vanwege de vesting en de daarbij behorende Verboden Kringen.

BHT brengt in beeld hoe het dit gebied is vergaan, vooral vanaf 1926 toen de Vestingwet werd opgeheven en ook Naarden kon beginnen met bouwen. In enkele decennia verdween het karakteristieke landschap van sloten en kwekerijen, om plaats te maken voor een ring van nieuwe woonwijken. U leest hoe er pas een kortere route tussen Naarden en Bussum kwam toen de Naarders daar behoefte aan kregen; over de Rijksweg, de Torenflat, een sigarettenfabriek aan de Comeniuslaan, het Meertje van Vlek, een onbekend en nooit gerealiseerd uitbreidingsplan uit 1912, de mobilisatie van 1914, de Kippenbrug en de Bussumse blekerijen.

We hebben dankbaar gebruik gemaakt van het tijdschrift De Omroeper, waarin onze Naardense collega’s van 1988 tot 2016 hun licht hebben laten schijnen over tal van onderwerpen uit de geschiedenis van onze voormalige buurgemeente, nu onze fusiepartner in Gooise Meren. We mochten enkele illustraties overnemen, zo ook uit de beeldbank Gooienvechthistorisch.nl van onze vrienden van het gemeentearchief. Kijk vooral ook naar de kaarten en luchtfoto’s die ons helpen ons een beeld te vormen van de noordzijde van Bussum, oftewel de zuidkant van Naarden.

Maar het is niet al Naarden-Zuid wat de klok slaat. We hebben nog een artikel over het Openbaar Onderwijs in Bussum, overgebleven uit ons vorige nummer over Leermonumenten. Onze nieuwe redacteur Eric Bor schrijft niet alleen over de zanderijen rond Naarden en Bussum en schrijvers op het Willem de Zwijger College, maar ook over architect/kunstschilder Willem Bauer, die nauw verbonden was met Van Eedens kolonie Walden. Bauer ontwierp niet alleen hutten voor de kolonisten van Walden, maar ook villa’s, onder andere voor relaties van Van Eeden, zoals Jo Bonger, de schoonzus van Vincent van Gogh.

En ten slotte besteden we aandacht aan het onderwerp Gezondheid, die vandaag de dag bedreigd wordt door een gemeen virus – maar toch (nog) niet zo erg als vroeger! 
Moge het u wel bekomen.