Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 1 (? 1991) pag. 33+35

Activiteiten in de regio

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel

HISTORISCHE KRING BLARICUM
De kring is begonnen met de geautoniatiseer-de verwerkinq van kadastergegevens uit 1832. Ook de eigen collectie wordt ingevoerd. D1.1 van de Kroniek van Blaricum is reeds uitverkocht. Men denkt aan een herdruk. Via sponsoring wordt geprobeerd Dl. ll: van de Kroniek uit te geven.

HISTORISCHE KRING EEMNES
De kring poogt een onderkomen te krijgen in de voormalige Brandweerkazerne. De werkgroep boerderijen heeft een inverisatie gemaakt van boerderijen aan de Wakkerendijk. Tevens organiseert de kring een dia-avond over de bewoners van de Wakkerendijk.

HILVERSUM
H. K. ALBEHTUS PERK
De maquette van Hilversum anno 1850 krijgt een plaats in de hal van het nieuwe station. Naast een dialezing over statiansgebouwen verschijnt een boek over het oude en nieuwe stationsgebouw in Hilversum. In mei houdt de heer Jonge restauratiearchitect van het nieuwe bouwen een dialezing over Zonnestraal gevolgd door een excursie. De lezing en de excursie maken deel uit van een actie voor het behoud van Zonnestraal, waarvoor in de pers ook veel aandacht zal worden gevraagd.

ARCHIEF HILVERSUM Het jaarverslag verschijnt eind mei. Het bezoekersaantal is gestegen met 25 %. Het aantal aangesloten gemeenten zal voorlopig tot 6 beperkt blijven. Een cursus paleografie start in mei. De cursus is reeds volgeboekt

GOOIS MUSEUM
t/m 5 mei: Geslepen Ogen: de expositie gaat over het onderwerp brillen. Er worden ook brillen tentoongesteld van bekende mensen in Hilversum.
11 mei t/m 23 juni: Vorming in vorm-idealisme in speelgoed
6 juli t/m 18 aug. : De oudheid versierd; sieraden uit de oudheid.

KASTEEL SYPESTEYN LOOSDRECHT
t/m 31 mei: Tentoonstelling van originele oude gravures uit de archieven van het kasteel (Veel topografie).

COMITE OUD-MUIDERBERG,
Muiderberg start de werkgroep "orale geschiedenis" op. Vastgelegd wordt datgene wat onder de bevolking leeft aan herinneringen aan het recente verleden. De kring wil een monument oprichten voor de grote dorpsgenoot Prof. dr. Piet Lieftinck. De onthulling van het monument heeft plaats op a.s. monumentendag 13 september.

NAARDEN
ARCHIEF NAARDEN
Het archief is druk bezig met de nieuwe huisvesting in het Burger Weeshuis. De planning is eind april begin mei te verhuizen. De officiele opening is vastgesteld op Open Monumentendag op 13 sept.1991.Tevens zal over het Burger Weeshuis een tentoonstelling worden gehouden waarbij de geschiedenis de restaLiratie en de toekomst wordt belicht.
WERKGOEP VESTINGSTAD
De werkgroep neemt deel aan de "Werkgoep Herdenking Comeniusjaar" in 1992. Het Comeniusmuseum hoopt dan zijn verhuizing naar de plek naast het mausoleum in de Kloosterstraat te hebben voltooid.
VESTINGMUSEUM
18 mei t/m 31 oktober: Expositie "Forten en vestingen van uit de lucht";luchtfoto's uit de jaren '20 en '30.

HISTORISCH KRING NEDERHORST-DEN BERG
De kring bestaat sedert 1988 en telt 50 leden. Met steun van het Anjerfonds konden 240 ansichten van het dorp worden aangekocht. Het eerste nummer van het tijdschrift van de kring is in januari van dit jaar verschenen.

STICHTING TUSSEN VECHT EN EEN
De Stichting houdt haar jaarlijkse Open Dag in Weesp op 25 mei. Het uitgebreide programma staat afgedrukt in het 2e nummer van het tijdschrift Tussen Vecht en Eem,dat geheel aan Weesp is gewijd.
Verdere inlichtingen over het TVE tijdschrift en over het programma van de Open Dag zijn verkrijgbaar bij Mevr. E.Witteveen. Tel. 13630.

HISTORISCHE KRING WEESP
De raad gaat eindelijk accoord met de huisvesting van de kring in het fort Ossenmarkt. Voor de inrichting heeft de kring een afzonderlijke actie opgezet. Er is een boek verschenen over de geschiedenis van Weesp door Mevr. Zondergeld. Op 25 mei wordt in Weesp de Open Dag van de Stichting Tussen Vecht en Eem gehouden. De kring heeft hiervoor zeer veel vrijwilligers ingezet.