Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 7/1 (? 1991) pag 21

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 1 (? 1991) pag. 21

Boekbespreking Gerard Langemeijer, Het Spiegel in kaart gebracht. 

Uitgave Vereniging Vrienden van het Spiegel. 48 blz. met kaartjes en foto's. Prijs f 14,90.

Dr A.C.J. de Vrankrijker

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel

 

Dit boekske heb ik met ongewoon veel plezier gelezen. En wel omdat het onderwerp mij als geboren en getogen Bussummer interesseert, maar vooral omdat Langeneijer een onderhoudend verteller is. Hij weet feiten, zakelijke gegevens, met anekdotische bijzonderheden tot een gaaf geheel te smeden.

Het boekje ie uitgegeven ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Vereniging Vrienden van het Spiegel. Dat is de vereniging die zich beijvert om Bussum ten westen van de spoorlijn zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat en vooral groen te houden. Het thema voor de publicatie luidt dan ook: 'het vroegere Spiegel en zijn rijke historie aan villa1 s, hun bewoners en hun belevenissen'. De auteur en zijn echtgenote weten daar ongelooflijk veel van, uit jarenlange nasporingen. Bekend zUn hun rondleidingen door de wijk. .

We lezen over de komst van 'Het Spoor' in 1874 en belevenissen van de treinreizigers. Van genoemd jaar af vestigden zich Amsterdammers in grote en kleinere villa's die achtereen volgens gebouwd werden. Dit door de toekomstige bewoners of door de in 1876 opgerichte Bouwmaatschappij Nieuw Bussum, die gronden aankocht, verkavelde, wegen aanlegde en ook zelf liet bouwen.

Een bijzondere plaats neemt hierblj in het grote hotel Nieuw Bussum dat tegenover de spoorovergang Nieuwe 's-Gravelandseweg/Parallelweg heeft gestaan en vele beroemdheden heeft geherbergd. Hierop volgt een en ander omtrent het Nassaupark dat zijn naam ontleent aan de geboorteplaats van bouwer J.H.Biegel. De auteur vertelt ons verder over enkele van de oudste villa's en over de Spiegelstraat.

De epiloog bevat een waardeoordeel dat het citeren waard is: 'Helaas is door onesthetische flatbouw de laatste 40 jaar roofbouw gepleegd op de omgeving. Flatbouw kan mooi zijn, maar niet in elke omgeving past ze. Als er, bij hoge uitzondering in het Spiegel flatbouw zou moeten worden gepleegd, dan in elk geval in harmonie met de omgeving.'

Tot slot mag ik het volgende opmerken. Het zou goed zijn, als er een pendant werd geschreven voor het dorp aan de oost-zijde van de spoorlijn. In het bijzonder over villa's aan de Brinklaan (Vroom en Dreesmann beide) en aan de Huizerweg. Hiervan is nog maar zo weinig over!