Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 7/1 (? 1991) pag 7-10

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 1 (? 1991) pag. 7-10

Een Boedelbeschrijving uit 1892 

Nettie Langemeyer

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Bij het Rijksarchief Haarlem kwam ik een notariele acte tegen geschreven door Notaris S. Scheffelaar Klots. In deze acte wordt een boedelbeschrijving gegeven van een winkel en woonhuis.

         
 
Brinklaan B no 5

Johannes Schreuder geboren in 1820 was gehuwd met Geertruida (Geertje) de Beer. Hij overleed in 1891 en daarom de volgende boedelbeschrijving van een winkel met woonhuis aan de Brinklaan B no 15. Johannes en Geertruida hadden drie dochters: Alida, Jacoba en Diena. Jacoba trouwde met Meesterschilder Johannes Bernardus Fransen. Ook zijn zoon Johannes Gerardus werd Meesterschilder.

Via de kadastrale nummers kwamen we erachter dat B no 15 juist de plaats is waar later de beeldenwinkel van Fransen was en daarnaast het woonhuis (later vergroot) van schilder Fransen. Voor de jongeren onder ons: dat was schuin tegenover Mac Donald.

Historisch gezien is de acte belangrijk daar men hierin kan lezen wat men in de vorige eeuw zoal aan goederen bezat. Vooral de winkelinventaris is interessant. Wij komen nu voor ons vreemde namen tegen tussen de voorwerpen in huis zoals:

Vuurmakers Deze kocht men per pakje van ongeveer 12 stuks. Een vuurmaker was een bundeltje lichtontvlambaar materiaal ongeveer 15 cm lang. Men gebruikte vuurmakers om de kolen in de kachel door gloeien te doen branden.
Kardoespapier is pak-of kaftpapier.
Pellen (linnen en pellen) zijn goedkope kleedjes met geblokte patronen.
Gelakt en aardewerk. Gelakt was dun tin dat gelakt was. 
Chiffonniere is een kast met laden, meestal hoog. 
In massa gewaardeerd alle kledingstukken tesamen.

En staat u niet verbaasd als u de geschatte prijzen ziet van de gouden sieraden!

Hier volgt een gedeelte uit de notariële acte:
. ,,,. getrouw en naar waarheid te zullen opgeven en aanwijzen zonder voorbedachtelijk iets te verbergen of achter te houden noch doen houden direct noch indirect.
De waardering der roerende en onroerende goederen zal worden gedaan door de heeren Lambertus Jacobus Kaarsgaren gemeenteontvanger en winkelier Gerrit Majoor, Meester broodbakker allen wonende te Bussum alhier mede verschenen als deskundigen daartoe door belanghebbende partijeh benoemd en als zoodanig beëedigd door den heer kantonrechter te Hilversum den acht en twintigsten Juli achttien honderd twee en negentig.
Met de beschrijving een aanvang nemende werden aan ons opgegeven de navolgende roerende goederen welke zijn geschat op de prijzen daarachter vermeld te weten: 

In den winkel
Eene partij kinderspeelgoed f 20.-
Albums postpapier sigarenkastje leien en verdere schoolbehoeften f 22.50
Sponzen zeemleeren lappen bezems lucifers vischtuigen en vuurmakers f 20.-
Eene partij beelden en ornamenten f 75.-
Eene partij kristal en glaswerk f 30.-
Kerkboeken schriften postpapier enveloppen en kantoorbehoeften f 48.-
Lepelkistjes doosjes en ornamenten f 40.-
Eene partij verlakt en aardewerk f 30.-
Eene partij pullen en vaasjes f 20.-
Voorraad zeep schrijfbehoeften kammen schuiers speelkaarten en dozen f 12.50
Portermonaies broches en verdere galanteriën f 65.-
Eau de Cologne inkt portretlijstjes pijpjes koralen portefeuilles sigarenkokers pijpendoppen en verdere galanteriën f 50.-
Vogelkooien mandjes kinderwagentjes hoepels jukjes springtouwen zweepen flesschen en verder kinderspeelgoed f 6.-
Vischtuigen messen lepels vorken kardoespapier en verdere winkelgoederen f 40.-
Vier toonbankkasten een tabouret twee hanglampen twee vloermatten drie glasgordijnen en eenige losse planken f 25.-

Op een overloop
Een losse kast met differente winkelgoederen galanteriën en boeken f 75.-
Een kabinet f 3.-
Voorraad linnen en pellen f 10.-
Matjes looper en gordijn f 4.-

in den boven achterkamer:
Eene partij glas; verlakt en aardewerk; poppen en schrijfbehoeften f 62.-
Een tafel met kleed zeven stoelen een trapkarpet deurkleedjes en gordijnen f 14.-
Een ladetafel twee beelden en twee vazen f 22.50
Vijf schilderijen een lamp en verdere kleinigheden f 2.50

In de slaapkamer
Drie ledikanten en twee bedden met toebehooren f 90.-
Een kinderledikant met bedje f 5.
Een waschtafel lessenaartje eenige beelden vier stoelen en een tafel f 7. -
Een chiffonnière een lamp en eenige ornamenten f 17.-
Een spiegel drie schilderijen vloerzeil kleedjes gordijnen en wekker f 5. -

Op de vlierinq
Een partij winkelgoederen kisten en koffers f 30.-

In de keuken
Fornuis een petroleumstel en haardgereedschap f 20.-
Een koffiemolen lamp ijzeren pannen en verder keukengereedschap f 10.-
Tafel gordijnen en matjes f 0.50

In het schuurtje
Een gieter emmer bezems mandjes eene partij vuurmakers gereedschap en eenige rommeling f 5.-

Op het erf
Eene partij brandhout steenen en rommeling f 1.-

In een zijschuurtje
Kruiwagen tobben ijzerwerk potten en timmergereedschap f 5.-

In de woonkamer
Twee tafels met zeil en zeven stoelen f 7.50
Een klokje spiegel twee schilderijen eenige beelden en vazen f 8.-
Twee stoven een hondemand vloermatjes en glasgordijnen f 1.-

Lijfskleederen
De lijfskleederen van den erflater zijn in massa gewaardeerd f 5.
en die van de rekwirante aangeefster op f 20.-

Gouden werken
Twee koralen kettingen met gouden sloten een gouden broche en twee dito oorknoppen f 25.-

Totaal bedrag der gewaardeerde goederen f 959.-

Onroerende goederen
a Een burgerwoonhuis met ondergrond en erf staande en gelegen aan de Oostzijde der Brinklaan in de gemeente Bussum kadaster Sectie A Nummer 1951 groot drie en vijftig centiaren. Door de deskundigen gewaardeerd op f 2000. -
b Een woon en winkelhuis en heerenhuis daarnaast staande en gelegen met derzelver ondergronden erven en tuin als ernaast voorgaand perceel kadaster sectie A Nummer 1952 en 1571 tezamen groot acht aren zes en tachtig centiaren. Door de deskundigen gewaardeerd op f 5000.-
c Een woonhuis en erf staande en gelegen als en naast voorgaand perceel kadaster sectie A Nummer 1572 groot vier aren acht en zestig centiaren. Door de deskundigen gewaardeerd op f 3000.-

Totaal bedrag der gewaardeerde onroerende goederen f 10000.-

De werkzaamheden van de schatters hiermede afgelopen zijnde hebben zij onmiddellijk na gedane voorlezing alhier geteekend en zich daarna verwijderd.
(Volgt handtekening van L.J.Kaarsgaren G.Majoor en W. van Eijden) 

Wilt u de gehele acte inzien dan kunt u op onze documentatie afdeling het document opvragen.