Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 1 (? 1991) pag. 5

Een verzoek 

van de redactie

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel

Van 15 mei tot 15 juni 1991 hoopt de Historische Kring, werkgroep Documentatie een tentoonstelling in te richten over de "kerkweg" Brinklaan. Aan onze leden, die wellicht in het bezit zijn van foto's, kaarten of andere documenten met betrekking tot de Brinklaan, vragen wij dit materiaal aan ons af te staan of tijdelijk in bruikleen te geven ; ook fotokopiëren is mogelijk als men een origineel liever niet wil missen. Tevens zal informatie over vroegere bewoners van huizen aan of bij de Brinklaan door ons zeer op prijs gesteld worden.

Inlevering van een en ander kan geschieden iedere vrijdagmiddag in het bibliotheekfiliaal aan de Abr. Kuyperlaan naast 1 t Spant te Bussum, waar de heer W. van Berkel of een plaatsvervanger dan aanwezig voor de H.K. Bussum. Telefonische informatie bij mevrouw H.J. van der Sleesen-Dolk tel. 11493 Bussum. Bij voorbaat hartelijk dank voor Uw medewerking.

De tentoonstelling is te bezoeken tijden de openingsuren van de Bibliotheek. Historische Kring Bussum