Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 1 (? 1991) pag. 3-4

Jubileum boek 175 jaar Bussum

Marcus v.d. Heide

 Klik hier voor de PDFversie van dit artikel

Boek met werktitel: 'In heel Nederland zegt men: In Bussum lukt alles'

Redactiecommissie
Arie Gouka - coördinatie
A. Jansen - coördinatie foto's
M.J.M. Heyne - historisch juist
A.C.J. de Vrankrijker - historisch juist
C Rudolf Geel - neerlandicus

Indeling voorlopig:
Voorwoord - Arie Gouka 
Bussum tot 1817 - Hr. de Vrankrijker, bewerking bestand 
Bussum 1817-1874 - Martin Heyne 
Bussum 1874-1920 - Ypma C.S. TVE-bewerking 
Bussum 1920-1950 - Ypma C.S. 
Bussum 1950-1969-1992 - Hr. van der Schoor 
Slot - Hr. Rudolf Geel 
Bijlage I -literatuurlijst -van Berkel C.S. 
Bijlage I1 -lijst burgemeesters/predikanten etc. zoals bij Fabius -van Berkel 

Indeling hoofdstukken:
-plattegrond
-karakteristiek van de tijd: Nederland 't Gooi
-karakteristiek van het dorp
-bevolkings (opbouw) liefst per 10 jaar in apart kader
-voorzieningen:
  cultuur + tv - Hr. v.d.Heide + Petite histoire
  centrum (gemeentelijke) overheid - Hr. Gerard Langemeijer
  gezondheidszorg - iedereen
  econimie / bedrijvigheid - iedereen

Opzet boek:
ca. l28 -144 pagina's
formaat 21 x 20 cm
effectief te gebruiken, dus minus bijlagen, colofon e.d. ca. 130 pagina's

Doel:
Kijkboek dat ontwikkeling laat zien, Dus veel foto's e.d. met bijschriften en niet te veel tekst. Derhalve bijlage met literatuurlijst voor mensen die dieper op de materie willen ingaan.
Teksten tot ca. 1950 zijn dus beknopte bewerkingen van bestaand materiaal. Schrijvers worden verzocht aan te geven welke afbeeldingen/foto's in hun verhaal zeker moeten worden opgenomen en met
welke bijschriften. Gaarne contact met Hr. A. Jansen (tel. 31194).

Verhalen Hr. Langemeijer en Hr. v.d. Heide worden waar passend in tekst opgenomen. Mw. Goddijn (tel. 10871) zal het typewerk verzorgen, dus wat klaar is snel naar haar toe ter verspreiding
onder de redactiecommissie. l

Tijdsplanning boek:
1) Voorbereiding wie/wat/wanneer/hoe -klaar 20 feb. 1991
2) schrijvers -schrijven, foto's e.d. verzamelen, bijlagen completeren ruw materiaal: 1 juni 1991
1 x per maand redactiecommissie
3) In maand juni bepalen: wat er bij & wat er af: Nieuwe afspraken - 1 juli 1991
4) Zie fase 2 - 1 oktober 1991
5) In ruwe vorm drukklaar maken door redactiecommissie - 1 november 1991
6) Materiaal naar drukker, foto's terug binnen 1 week bij eigenaren, correctie strokenproef - 15 november 1991
7) Laatste correctie redactiecommissie Terug naar drukker - layout voorstel 1 januari 1992
8) Boek in boekhandel - 1 april 1992
9) Presentatie le exemplaar aan burgemeester. Persconferentie .. april 1992