Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 7/1 (? 1991) pag 2

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 7, nummer 1 (? 1991) pag. 2

Van de redactie

Klik hier voor de PDFversie van dit artikel

Het eerste Contactblad van 1991 ligt voor u, een nummer waarin een belangrijke gebeurtenis haar schaduw reeds vooruit werpt: de viering van 175 jaar Bussum. De bijdrage van de HKB hieraan zal onder meer bestaan uit het doen verschijnen van een boek over Bussum. Op de jaarvergadering zijn de leden daarover uitvoerig geïnformeerd. Een samenvatting daarvan is opgenomen in dit blad.Verder terugkijkend dit jaar memoreren we hier de geanimeerde Nieuwjaarsreceptie met het interview dat mevrouw Ina de Beer de heer H. Kuiper afnam. Het is goed dat ook op deze wijze de mens binnen Bussums historie aan bod komt.

Ongetwijfeld zal een aantal leden de laatste tijd met nog meer interesse de Bussumse winkelpuien hebben bekeken. Dat zijn dan degenen die de bijeenkomst van 18 maart hebben bijgewoond waarop mevrouw Peggy Bouman op zeer boeiende wijze een lezing over dit onderwerp heeft gehouden. In ons volgende nummer meer daarover.

Zoals u aan de inhoudsopsave hebt kunnen zien is dit nummer vooral gerlcht op het leven en werken van Bussummers (ja, met 2 x m zegt blijkbaar de Gooise schrijfwijze) terwijl daarnaast aandacht is besteed aan wat binnen en buiten de Kring is geschreven en gedicht. Voorts vragen enkele oproepen onze aandacht, een boedelbeschrijving, de vaste rubrieken terwij1 enkele gedichten ons er nadrukkelijk op wijzen dat op bepaalde gebieden er in feite toch niet zoveel verandert.

Node moeten wij afscheid nemen van één onzer redactieleden, mevrouw De Mol1 van Otterloo. Door drukke werkzaamheden is zij niet meer in de gelegenheid de lay-out van ons blad te verzorgen. Op deze plaats een woord van dank voor het vele door haar verrichte werk. Gelukkig is mevrouw Joke Vos bereid gevonden haar taak over te nemen. Hartelijk welkom in de redactie. 

Tenslotte blijven wij een nadrukkelijk beroep doen op onze leden om bij te dragen aan de inhoud van dit blad. De sluitingsdatum voor het inleveren van de kopij vindt u elders in dit nummer.