Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 6/2 (1990) pag 27-28

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 2 (september 1990) pag. 27-28


Documentatie

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Wederom mocht de afdeling Documentatie interessant materiaal in ontvangst nemen waaronder veel foto' s. Onderstaand treft U een uittreksel aan.

HK nr. 932 - 2 foto's
Op de Heerenstraat 39 was omstreeks 1915 Vleeschhouwerij A. GROENOU gevestigd. Op de foto de slager met zijn personeel voor het woonhuis.

HK nr. 2031 - foto
De boerderij van WILLARD aan de VEERS TRAAT werd rond 1860 gebouwd op de buitenplaats DELTA tussen de Nassaulaan en de Veerstraat. Op de foto de achterzijde vanaf het binnenterrein dat ook nu nog
terug te vinden is.

HK nr. 2159 - jubileumboekje
De Hervormde SPIEGHELKERK in Bussum en zijn voorgeschiedenis 1915 - 1990 De titel luidt: "SPIEGHEL IN BEELD" .

HK nr. 2053 - foto
Kleuterschool Vlietlaan.
In villa WILLEM TELL aan de Vlietlaan was een particuliere kleuterschool gevestigd. In 1900 startte de kleuterschool onder de naam "KINDERTUIN" en bleef ruim twintig jaar bestaan.

HK nr. 2075 - foto
Al in 1888 werd aan de Hogeweg tegenover de Havenstraat een Protestantse bewaarschool gebouwd. In dit gebouw met twee lokalen werden de kinderen een aantal uren bezig gehouden, terwijl hun ouders werkten. Daar was in die jaren in die omgeving veel behoefte aan. Na een verbouwing werd het gebouw in 1913 door de Joodse Gemeente als Synagoge in gebruik genomen tot 1931. Kort daarna ging men tot afbraak over .

HK nr. 2114 - foto
De Rooms Katholieke Wijkverpleging startte in juli 1910 op de Brinklaan met drie kloosterzusters. Tegenover het gemeentehuis bewoonden zij de middelste woning van drie kleine huisjes. Na ruim
een half jaar vestigden zij zich in februari 1911 in de "Majella" villa waar genoeg ruimte was.

HK nr. 2123 - foto
De eerste bewoner van de in omstreeks 1883 gebouwde villa 't PARKZICHT" was EMILE WILHELM LINN. Na zijn overlijden verhuurde zijn weduwe diverse kamers. Onder andere WILLEM KLOOS heeft daar gewoond.

Ja ... dat herinner ik mij nog wanneer U de foto's en ansichtkaarten ziet. De heer W. van Berkel is graag bereid U een en ander te tonen. Ook dit keer willen wij de schenkers hartelijk danken.