Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 2 (september 1990) inhoud


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Jaargang 6 nr 2 september 1990
ISSN 0920-5683

I N H O U D

Pag. 3. Oproep van het bestuur, A.Gouka.
        5. Gesprek met C.A. van der Geest, I ede Beer
      11. Een binnenlandsch paspoort, G. Langemeij er
      13. Muzikaal jubileum Mevr. Hartvelt, F. Bos
      17. Een indruk van Bussum in 1828, A.Cramer
      19. Van der Steen met zijn houten been, J. Vos
      23. De Fokker die niet vloog, B. van Dijk
      27. Documentatie
      31. Agenda/activiteiten in de regio

Ledenbijeenkomst
12 september a.s. 20.00 uur, Bibliotheek Bussum Zuid: M. Heyne over de Monumentenlijst.
12 november (onder voorbehoud):  Mevr. P. Bouman over gevels van winkelpuien in Bussum.

Verantwoording illustraties:
pag. 5, 7, 9, C.A. van der Geest,
       14, 16 Mevr. Hartvelt,
       19, Mevr.J.Vos,
       23, 24, Panorama,
       27, H.K.B.

Kopij voor het decembernummer voor 1 november inleveren bij de redactie.