Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 1, mei 1990) pag 32


10 jaar Gooische Dichterskring  'DE BRON' 

J.B.Schöne

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Geinspireerd door het Nationaal Concours voor Zondagsdichters Afdeling Hilversum in het voorjaar van 1980 legden Hennie Berkelaar en Piet Damen de basis voor de Gooise Dichterskring DE BRON. Ze vonden het jammer, dat deze uiting van dichtkunst eenmalig zou zijn. Aan de hand van de deelnemerslijst ging een schrijven de deur uit, waarop ongeveer 25 reacties binnenkwamen. En zo werd in september 1980 in 'De Waag' te Hilversum de oprichtingsvergadering van DE BRON gehouden.

Sindsdien komen wij daar op de tweede donderdag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus, samen om de dichtkunst te beoefenen en de onderlinge contacten te bevorderen. Naast het luisteren naar sprekers staat het zelf lezen en uitleggen van onze gedichten centraal, dit alles op ontspannen wijze en onder opbouwende kritiek van elkaar. Immers, wij allen zijn amateur, d.w.z. dat een ieder op zijn wijze de Muze der Poëzie liefheeft.

Het Verenigingsblad DE FONTEIN verschijnt 10 maal per jaar en leverde tot dusver een totaal van meer dan 1000 pagina's op, gemakshalve werden deze doorgenummerd. Vast onderdeel was de rubriek DICHTER VAN DE MAAND, waarin ingegaan werd op leven en werk van één der grote Nederlandse dichters, een onuitputtelijke bron waaruit meestal Hennie Berkelaar voor ons putte. Niet onvermeld mag blijven, dat hij tevens ruim acht jaar de secretarisfunctie heeft uitgeoefend.

Ter gelegenheid van het tweede lustrum verschijnt de jubileumbundel 10 JAAR GOOISE DICHTERSBRON 'DE BRON', waarin de 20 dichters van het moment, onder wie ook verschillende Bussumse, acte de présence geven. De uitgave wordt verzorgd door de Gooibergpers te Bussum.
De bundel wordt op 20 mei a.s. geprensenteerd in Hotel Hof van Holland op de jaarlijkse poëziebijeenkomst, waarop de leden van de Kring zelf hun gedichten lezen. Belangstellenden zijn welkom op deze middag, die van twee tot vijf uur onder het genot van een kopje koffie en de klanken van salonmuziek gevierd zal worden.

Wellicht dat bij deze en gene de dichtergloed gaat gloeien, zodat wij in september nieuwe leden welkom kunnen heten en een nieuwe vloed van poëzie de nieuwe jaargang van DE FONTEIN toestroomt.

De jubileumbundel, ISBN 90-72184-08-4 (68 pg, geïllustreerd) is uiteraard in de diverse boekwinkels in het Gooi te verkrijgen.
Laren, april 1990
J.B.Schöne secretaris