Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 6/1 (1990) pag 21-23

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 1, mei 1990) pag 21-23


Viervoudig jubileum Spieghelkerkgemeente

F. Bos

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

 

Dit jaar valt er voor de Bussumse wijkgemeente Spieghel/Hilversumse Meent van de Nederlandse Hervormde Kerk veel te herdenken. Het kerkgebouw bestaat 65 jaar, de wijk 75, de Jeugdkapel 70 en de wijk binnen de Hervormde Gemeente 50 jaar.
In ieder geval twee van deze jubilea roepen vragen op: die van de Spieghelwijk en van de N.H. Kerk binnen deze wijk. Deze merkwaardige discrepantie voert terug naar net jaar 1915 toen ca 300 "ethisch-orthodoxe" Hervormden het Bussumse kerkbestuur "dringend en ernstig" verzochten gebruik te mogen maken van de St Vitus~apel, de latere Irene-Studio. Dit gebouw stond leeg aangezien een Jaar tevoren de veel grotere Vredekerk in gebruik was. genomen. De ethisch-orthodoxen voelden zich niet thuls binnen de bestaande Bussumse N.H. Gemeente die  van een streng dogmatisch karakter was. Deze voelde er onaer leiding van de uiterst confessionele Ds B.J. van Heyningen dan ook niets voor de kapel beschikbaar te stellen en wees op grond van verschillende dubieuze redenen he~ verzoek ai. Naar Hilversums voorbeeid worut dail de Vereenlglng voor Evangelisatie opgericht. Stuwende kracht en inspirator van de vereniging is Mej. Suzanne Maria van Woensel Kooy, bij velen uwer nog wel bekend van de door haar samengestelde Zangbundels Oude en Nieuwe Zangen en Laudamus. De bedoeling van de vereniging is niet een eigen kerkgenootschap maar, wanneer de toestand binnen de Bussumse N.H.Kerk is gewijzigd, hierin op te gaan.

   

      

Nadat de eerste jaren wordt samengekomen in achtereenvolgens de Tuinzaal en de Grote Zaal van gebouw Concordia en Hotel Nieuw Bussum (thans Oranjepark) wordt in 1924 opdracht gegeven tot hetontwerpen van een eigen gebouw. De keus valt hierbij op de Blaricumse architect Theo Rueter, ontwerper van vele Gooise landhuizen. Rueter wordt gerekend tot de z.g. Amsterdamse School, waarvan men de kenmerken dan ook terugvindt in de Spieghelkerk, in het bijzonder in de toren. Op 26 maart 1925 wordt het gebouw ingewijd.

Uiterlijk is het gebouw sindsdien ongewijzigd gebleven, in het interieur is 23 jaar geleden een aantal wezenlijke wijzigingen aangebracht welke, wellicht met uitzondering van het overschilderen van de plafondschilderingen van W. Wijnrnan, als duidelijke verbeteringen werden ervaren. De vereniging werd officieel opgeheven in 1958 nadat in 1941 -met behoud van eigen identiteit- al onderdak was gevonden bij de plaatselijke Gemeente. In 1951 werd de Spieghelkerk een Hervormde wijkkerk.

In verband met de grote toeloop wilde de vereniging destijds over een eigen ruimte voor de jeugd beschikken. Ook ditmaal was het Mej. Van Woensel Kooy die een gedeelte van haar tuin hiervoor beschikbaar stelde. In 1921 stond er een Jeugdkapel waar vele Bussumers hun eigen specifieke herinneringen aan zullen hebben. 

De Spieghelkerkwijk telt thans zo'n 1500 leden, het wekelijkse kerkbezoek schommelt tussen de 275 en 300. Buiten deze wekelijkse eredienst zijn er echter nog tal van activiteiten waarvan het merendeel zich afspeelt in de Jeugdkapel. Sinds 1986 in Ds L.Korevaar de wijkpredikant. 

Ter gelegenheid van het feit dat 75 jaar geleden de Vereeniging tot Evangelisatie werd opgericht, waaruit de andere genoemde jubiiea voortvloeiden heeft de kerkeraad van de Spieghelkerk een boek uitgegeven :"Spieghel in beeld".
De auteur hiervan, Drs Evert van der Poll, beschrijft hierin op inzichtelijke wijze het toch wel turbulente verleden van de Spieghelkerkgemeente. Duidelijk wordt aangegeven hoe de verschillende richtingen die binnen de N.H.Kerk bestonden ertoe konden leiden dat in Bussum tot de stichting van een afzondelijke Gemeente werd besloten. 

Tijdelijk afzonderlijk in de statuten van de Vereeniging iag de latere eenwording immers reeds verankerd. De weg naar die eenwording vormt de, ook voor de niet-ingewijde, boeiende inhoud van het hoofdstuk "Om de eenheid". De theoloog Van der Poll geeft dit hoofdstuk een slot dat stof biedt tot nadenken. Uit het hoofdstuk over de bouw van de kerK komen de overwegingen van de architect die geleid hebben tot de uiteindelijke vormgeving duidelijk naar voren. Bijzonder aardig is het kennis te nemen van de persoonlijke herinneringen van de na-oorlogse predikanten van de Spieghelkerk. In een apart hoofdstuk vindt men de op heldere wijze weergegeven visie van de huidige predikant, Ds L. Korevaar, op het funtioneren van de Gemeente. De beschrijving van het Verschueren-orgel door de musicus Van der Poll doet het instrument volledig tot zijn recht komen.
Een fraaie serie foto's tenslotte verlucht het geheel Het is een in meerdere opzichten boeiend en prettig te lezen boek geworden dat ik de al dan niet N.H. Bussumers zeker kan aanbevelen. Vanaf medio april voor f 12,50 verkrijgbaar in de Bussumse boekhandels.

Rondom de genoemde jubilea zullen verscnillende evenementen plaatsvinden 
26 mei en 2 juni leidt Kerkepad langs de Spieghel kerk, de televisie-uitzending is op 22 mei
15 juli zal de bij velen uwer hekende Bussumer Han Kijne voorgaan in de dienst
15 september opening van de tentoonstelling over de Spieghelkerkgemeente
16 en 17 november zal in het Willem de Zwijgercollege het theaterspel "De witte stenen" van Dr. Cees de Bruïne worden opgevoerd (op 17/11 tweemaal) .