Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 1, mei 1990) pag 2b


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

BESTUURSWISSELING

VAN HET BESTUUR

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 februari j.l. namen de bestuursleden G.Langemeijer, voorzitter, Th.Meijer, penningmeester, en de dames H.Marres-Schretler, vice- voorzitter en W.Voorneman-Prins, bestuurslid, afscheid. Hun vele verdiensten voor de Historische Kring werden uitvoerig belicht, waarna men in de bloemen werd gezet.
Als nieuwe bestuursleden werden voorgesteld:
mevrouw M.Monster-Duijvesteijn, vice-voorzitter
de heer B.Bal, penningmeester
de heer A.Gouka, voorzitter