Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 6/1 (1990) pag 2a

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 1, mei 1990) pag. 2a


 

Van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Het Contactblad staat ditmaal in het teken van de herdenking van de periode die juist deze dagen bij velen uwer herinneringen oproept: de jaren 1940-1945. Meest droevig stemmende herinneringen, maar ook die aan moed, verzet, saamhorigheid, hulpvaardigheid. In dit nummer worden die zaken belicht die met het leven van alledag van toen te maken hadden. Vooral met die steeds weer terugkerende vraag: hue komen we aan eten?

In Wapenveld stelde een oud-Bussumer op schrift hoe het hier in '40 allemaal begon. In andere artikelen lezen we over de voedseltochten, de hongerwinter en een weerzien na de oorlog. Daarnaast vinden er dit jaar nog andere herdenkingen plaats, zij het dan in positieve zin. De Spieghelkerk bestaat 65 jaar en viert daarnaast nog een drietal andere jubilea. Dichterskring De Bron viert zijn tweede lustrum. Voorts kunt u Lezen over geboorte en sterven in Bussum rond de eeuwwisseling. En dan -de landelijke bladen schreven erover- de opgravingen onder de Irene-studio. Uw redactie was aanwezig bij de persconferentie.

Tenslotte treft u de agenda's aan van de HKB en van Gooise evenementen waarvan met name de expositie over Gooise Villaparken in het Singer in uw aandacht wordt aanbevolen. Ook ditmaal zijn wij al diegenen die kopij inzonden erkentelijk voor hun bijdragen.

Het is verheugend dat wij iedere keer weer s%aat kunnen maken op belangwekkende artikelen van enkele trouwe inzenders. Toch hebben wij de indruk dat er onder de HKB-leden ook nog anderen zijn die interessante zaken aangaande Bussum aan het papier weten toe te vertrouwen.
De slultingsdatum voor het volgende nummer staat vooraan in dit blad.