Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 6, nummer 1, mei 1990, colofon


 Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Doelsteliing
De Historis:he Kriñq Bussum stelt zich ten doel het bestuderen van en belangstelling kweken voor 'historie' in het algemeen en 'geschiedenis' van Bussum in het bijzonder. 
De kring tracht dit te bereiken door het organiseren van lezingen, excursies, tentoonstellingen en het uitgeven van een eigen tijdschrift. Naast deze algemene activiteiten bestaat voor de leden de mogelijkheid toe te treden tot een van de volgende werkgroepen: Architectuur, Dorpskern, Literatuur, Oudheidkamer en Documentatie en Verzet.

Lidmaatschap
U kunt zich aanmelden als lid van de Historische Kring door overmaking van minimaal f. 20,-  op rek.nr. 55.40.44.544 van de ABN te Bussum t.n.v. Historische Kring Bussum of op girorekening 4616807. De leden ontvangen in het jaar van aanmelding de dat jaar verschenen nummers van het 'CONTACTBLAD' gratis. De prijs van losse nummers bedraagt f. 3,-

Bestuur 
A. Gouka, voorzitter Brinklaan 98 1404 GR Bussum tel. 35945 
M. Monster-Duijvesteijn, vice-voorzitter Schwerinlaan 5 1404 AV Bussum tel. 49097 
B.J.W. Bal, penningmeester Pluimenmeent 2 1218BJ Hilversum tel. 30829 
P.P. Goddijn-Noort,secretaris Herenstraat 105 1406 PC Bussum tel. 10871 
G.I. de Mol van Otterloo-Ramondt, 'Contactblad' Kam.Onnesweg 72 1402 EK Bussum
W. Van Riemsdijk Lijsterlaan 53 1403 AS Bussum tel. 38316

Ledenadministratie
B.J.W. Bal Pluimenmeent 2 1218BJ Hilversum, tel. 30829

Redactie Contactblad
F.H. Bos, verslaggeving, redactieadres Stargardlaan 10 1404 BD Bussum tel. 41382 
G.I. de Mol van Otterloo-Ramondt, verslaggeving, redactieadres Kam. Onnesweg 72 1402 EK Bussum tel. 30421

Documentatieafdeling
De documentatieafdeling, adres: Openbare Bibliotheek, Dr. A. Kuyperlaan, Bussum, is geopend: 
- elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur 
- de eerste vrijdag van de maand, 's avonds tussen 19.00 en 20.00 uur.