Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) pag 43


Agenda / Activiteiten

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

LAREN
SINGER MUSEUM: t/m 22 januari: Expositie "Zij waren in Laren"; werk van buitenlandse kunstenaars die in de periode 1880 tot de 2e W.O. voor langere of kortere tijd in Laren e.o. hebben gewerkt. Op woensdag 27 december, zaterdag 13 en 20 januari worden voor de bezoekers gratis rondleidingen gegeven. Deze beginnen om twee uur 's middags.
HISTORISCHE KRING LAREN: Streeft naar het behoud van het binnenkort leegstaande St.Jansziekenhuis. Door een architectenbureau worden plannen gemaakt voor hergebruik.

HILVERSUM
GOOIS MUSEUM: Inlichtingen over exposities: Ed van Mensch te1.035-292826
HISTORISCHE KRING "ALBERTUS PERK": Met het lustrumproject 1850 zijn twee studiegroepen bezig. De maquettegroep werkt aan de hand van een gedetailleerde kaart uit die tijd en aan een tentoonstelling over 1850. De maquette zal een blijvende plaats krijgen in het Goois Museum. De andere groep houdt zich bezig met het bevolkingsonderzoek op basis van het bevolkingsregister van 1850. Verdere publikaties over 1850 die zullen verschijnen zijn: onderwijs, arbeiderswoningen, en de kroniek uit die tijd.
"Albertus Perk" wil een gedenkplaat aanbrengen op het geboortehuis van Van Hengel.
Lezingen van Albertus Perk in "De Akker" (inl. bij Ed v.Mensch te1.035-292826). Deze lezingen worden 1 x per maand gehouden.
ARCHEOLOGISCHE WERKGEMEENSCHAP afd.NAERDINCKLANT:
Lezingen in het Goois Museum (inl.Mw.van der Heuvel 02155-11421 of Ed van Mensch 035-292826)

HUIZEN
HISTORISCHE KRING HUIZEN/HUIZER MUSEUM: De HK Huizen is van plan een studie te publiceren over de Huizer Molen die momenteel in het Openlucht Museum in Arnhem staat, en over Huizen in de Franse tijd. Er is een videofilm gemaakt van interviews met voormalige vissers op de Zuiderzee. Het historische Schoutenhuis is door de Stichting Huizer Museum aangekocht. Er moet nog ingrijpend worden gerestaureerd.

NAARDEN
HET NEDERLANDS VESTINGMUSEUM: Van 22 december t/m 7 januari: Expositie "De Doorbraak"; tentoonstelling over de totstandkoming van de Burgemeester Van Wettumweg in Naarden.

STICHTING TUSSEN VECHT EN EEM
Een speciaal nummer van "Tussen Vecht en Eem" zal worden gewijd aan de Gooi- en Vechtstreek in 1840. Diverse Historische Kringen leveren een bijdrage.
De jaarlijkse Open Dag van de Stichting heeft plaats op zaterdag 19 mei in kasteel Groeneveld te Baarn.