Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 5/3 (1989) pag 36

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) pag 36


Terugblik op tentoonstelling K.P.C.DE BAZEL

F.H. Bos

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel 

 

Een aantal uwer zal ongetwijfeld de boeiende tentoonstelling over K.P.C.de Bazel in de bibliotheek in Bussum-Zuid hebben bezocht. Wanneer je zelf niet bij de organisatie van een dergelijke tentoonstelling betrokken bent besef je veelal niet wat een werk eraan vast zit voordat de kaders met foto's, de vitrines met artikelen en de bijschriften op de dag van de opening aan den volke getoond kunnen worden. Wij spraken daarover met mevrouw H.J. van der Sleesen die tezamen met mevrouw Mr. S.P.J. Foreman de voorbereidingen voor de tentoonstelling heeft getroffen. Dit was niet de eerste tentoonstelling van de HKB waaraan zij hun medewerking verleenden. Daar zijn b.v. die over de Huizerweg, Brediusweg, de Haven en de Apothekers, in totaal zo'n zes of zeven.

Gezien de professionele aanpak zal het geen bevreemding wekken dat mevrouw van der Sleesen haar ervaring heeft opgedaan bij een museum, en wel het Museum voor Land- en Volkenkunde in Rotterdam waar zij destijds o.m. belast was met de organisatie van tentoonstellingen.

Zij was vol lof over de medewerking die zij allerwege mochten ondervinden. Zo kregen zij uit de villa Meentwijck enkele door De Bazel ontworpen glazen te leen terwijl hen op het hoofdkantoor van de ABN aan de Vijzelstraat in Amsterdam eveneens alle medewerking werd verleend. In deze grootste schepping van De Bazel, destijds gebouwd voor de Nederlandsche Handelsmaatschappij, werden de dames op bijzonder prettige wijze ontvangen waarbij duidelijk bleek dat de gastheer het initiatief zeer op prijs stelde. Diverse ruimten in de bank konden worden bezichtigd waaronder een vergaderzaal die zich nog in de authentieke staat van inrichting bevindt. De Bazel placht veelal niet alleen een bouwwerk maar ook de inrichting te ontwerpen. Een drietal foto's rijker konden de dames het monumentale pand verlaten.

Dit was slechts één van de bezoeken die werden afgelegd. Interessant was ook het bezoek aan De Maerle in Huizen waar ook de nog altijd bestaande, door tuinarchitect Tersteeg aangelegde tuin werd bezichtigd.

Het was zeer boeiend tijdens dit gesprek met mevrouw Van der Sleesen eens een blik achter de schermen te kunnen werpen en met belangstelling kijken we uit naar de volgende tentoonstelling.