Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 5/3 (1989) pag 2

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) pag 2


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

VAN DE REDACTIE

Voor u ligt het laatste nummer van dit jaar. Een jaar waarin het ledenaantal gelukkig wederom verder kon toenemen. Wij hopen op een voortzetting daarvan in 1990.

Zoals past aan het eind van een jaar een terugblik op enkele evenementen: de boeiende avond met de heer Enno Endt over Gorter terwijl Mevrouw van der Sleesen ons een blik achter de schermen van de tentoonstelling over De Bazel gunde. Voorts wordt aandacht besteed aan de gebouwen die zich in de gevarenzône bevinden: door Dr De Vrankrijker aan de Majella en de heer Van Berkel aan de H.Hartkerk. Verder had Mevrouw De Beer, onze trouwe interviewster, een interessant gesprek met de heer Chris de Bruin, decennia geleden werkzaam in de Godelinde. Zoals thans de taxi's stonden vroeger de koetsiers te wachten voor het station; u leest erover.

Als u niet bij de opening van de tentoonstelling van ansichten en foto's van Bussum eind vorige-, begin deze eeuw uit de verzameling van de heer Heyne kon zijn, moet u zeker de impressie hiervan lezen. Dan nog de vaste rubrieken: de nieuwe aanwinsten en de HKB- en regio agenda.

Bovendien treft u hierin het jaarverslag aan en de agenda van de jaarvergadering op woensdag 14 februari, waar u toch ook komt? Daarin hoort u ook over de plannen voor 1990. Het jaar waarin de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Als lid van de HKB houdt u toch ook scherp in de gaten wat er in de verschillende partijprogramma's wordt gezegd over het behoud van Bussums erfgoed?

De redactie wenst u allen een zeer voorspoedig 1990!