Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 5/3 (1989) inhoud

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 3, december 1989) inhoud


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

Inhoud

2.  Van de Redactie
3.  Van het Bestuur
4.  Jaarverslag
9.   Bijeenkomsten Historische Kring Bussum in 1990
1l.  Onze goude oude Majella, Dr.A.C.J.de Vrankrijker
17. Verslag Gorterlezing van Enno Endt, Marcus van der Heide
21. H.Hartkerk verdwijnt, W.M.van Berkel
31. Gesprek met de heer Chris de Bruin, Ina de Beer
36. Terugblik op tentoonstelling K.P.C.de Bazel, F.H.Bos
37. Foto's horen niet in een schoenendoos, Gooi en Eemlander
39. De fototentoonstelling "Bussum tussen 1888 en 1918" samengesteld door M.J.M.Heijne, Guus Renes Alten 
41. De koetsiers en de dood, B.J.J.Braam-Pater 
43. Agenda activiteiten 
45. Schenkingen aan de afdeling Documentatie

 

Nieuwjaars bijeenkomst

Wij nodigen U uit -ter gelegenheid van het nieuwe jaar- elkaar te ontmoeten in de bibliotheek aan de dr.A.Kuyperlaan op maandag 15 januari rond 20.00 uur. Na een kopje koffie zal Mevr. I. de Beer een kort vraaggesprek hebben met een van onze leden, de heer Griffioen. Daarnaast zal de documentatie afdeling op enige tafels wat nieuwe aanwinsten tonen. Als u wat eigen materiaal zoals oude foto's, ansichten, plakboeken e.d. wilt laten zien is dat zeer welkom. Met een glaasje wijn sluiten wij tegen 22.00 uur.

Verantwoording illustraties:
pag.13, bruikleen Majella
pag.31, 33, 34 eigendom Chr.de Bruin 
pag.38, Ton Kastermans, Gooi en Eernlander
pag.40, 42 foto's uit "Het Leven van 1911"

Kopij voor het voorjaarsnummer vóór 15 maart 1990 inleveren bij de redactie.