Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september1989) pag 27+29


Schenkingen aan de afdeling documentatie

Ina de Beer

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting

Hierbij treft U een uittreksel aan van foto's en documenten die de afdeling documentatie in ontvangst mocht nemen.

HK nr. 911 foto
Herauten te paard kondigen in de Kerkstraat de geboorte aan van prinses Beatrix.

        
 
Foto: G.I. Rieken

HK nr. 996 en 997 acht foto's
Op de foto de in 1884 geboren GERD IHNKE RIEKEN, oprichter van banketbakkerij/lunchroom in de Kerkstraat 4 in 1923. Hij was gehuwd met MARIA BERENDINA GARRITSEN. In 1929 verhuisden zij naar de Kerkstraat 12. De nog in leven zijnde dochter herinnert zich dat haar vader alom bekend was om zijn heerlijk zelfgemaakte RUMTOMPOUCEN.

HK nr. 1431 manuscript 
Het zeer interessante boekwerk is door de nabestaanden van de heer C.D. van Vliet in bruikleen afgestaan. Het bevat een zeer groot aantal ansichtkaarten en foto's met toelichting. Op pagina 16 treft U een kostbaar document aan dat is opgemaakt in Brussel op 4 december 1816. De aanhef luidt: "Wij Willem, bij de gratie Gods Koning der Nederlanden, Prins van Oranje Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg ...." Het document vermeldt dat op die datum Bussum van Naarden gescheiden wordt en een zelfstandige gemeente wordt.

HK nr. 1482 uittreksel
Het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid besloot in 1880 akkoord te gaan de in Bussum woonachtige F. Smeink te benoemen tot tweede postbode. Hem werd een jaarlijkse bezoldiging toegekend van driehonderd gulden.

HK nr. 1486 foto
Landbouwer Willem van Nieuwenhuizen voor de boerderij op de Plaggenweg 22. De boerderij brandde in 1923 af.

HK nr. 1508 foto
Een enkel kind mocht zich in de jaren twintig de trotse bezitter noemen van een bokkewagen. De grote foto toont Bertus Driessen op de bokkewagen. 0p de "achterbak" zitten een ongeveer tienjarige  jongen en meisje, beiden een grote hoed op. De twee bokken vonden het wel interessant ook op de foto te mogen, hun ogen zijn gericht naar "het vogeltje". De bokkewagen had twee kleine houten  voorwielen, terwijl de achterwielen van een groter formaat waren.

HK nr. 1579 lijst van beroepen en ambachten in 1862
Jan van der Kuyl: kroeghouder van "slaande bij de kan".
Frans Smeink: omroeper en tevens aanplakker.
Abraham Italiaander: venter "met enig porcelein".
Barbera Pikker: ventster in garen, band en manufacturen.
Hendrik Ernst: venter met zijn kruiwagen met koek.
L. Heerschop: rietdekker

       
de Waschkoning
 

HK nrs. 1593 en 1594 vier foto's
Wasserij "de Waschkoning" werd in 18Bl opgericht door Lambertus de Beer. Hij was gehuwd met Johanna Bus. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren. Drie zoons Henk, Bertus en Gerrit werkten eveneens bij "de Wasch­koning" Links op de foto Gerrit, in witte jas zijn broer Henk. De wasserij was gevestigd aan de Lammert Majoorlaan. Een dochter trad in het klooster en werd later als moeder Marie Matthea hoofd van het Sint Elisabeth sanatorium in de Lage Vuursche.

 

Hartelijk dank aan de schenkers