Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september1989) pag 25


Bussumsche toestanden

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

Geachte Redactie,

Reeds lang jeukten mijn vingers om een protest te doen hooren tegen de omstandigheid dat het Prins Hendrikpark voortdurend wordt begraasd door een zes- à zevental koeien. Men zal dit park nu toch wel langzamerhand gaan rekenen tot de "bebouwde kom" der gemeente en nu vraag ik mij af of het te pas komt dat daar vee LOSLOOPT, meestal zelfs zonder begeleider. Een ernstig gevaar schuilt hierin voor de spelende jeugd, thans vooral talrijk in de vacantiedagen. De jongen, die het vee des morgens brengt, verzekerde onlangs zelf dat de roodbonte koe gevaarlijk is. Waarom dan niet althans dit beest behoorlijk vastgelegd?

       
Prins Hendrikpark -
 

Er komt bij dat de bewoners van den omtrek vroegtijdig worden vergast op gebrul en geloei, terwijl zij gratis genieten van de geuren, die uit de uitwerpselen opstijgen. Is dat niet al te landelijk?

Weerhielden bijkomende omstandigheden mij tot dusverre van een publiek protest, laatstleden woensdag deed zich een geval voor dat de deur dicht doet. Een der beesten kalfde aan den publieken weg. Gretig werd dit hartverheffende schouwspel gadegeslagen door tal van kinderen, die - nog onbekend met de gebeurtelijkheden in eene kraamkamer -  hunne ouders bij hun thuiskomst bestormden met vragen naar bijzonderheden. De eigenaar dier runderen zal toch ongetwijfeld wel van die "blijde verwachting" geweten hebben?

'T is meer dan ergerlijk. Plaatst men een bokje of geitje stevig vastgemaakt met halsband, ketting en pen op bedoeld terrein, dan krijgt men eene aanzegging vanwege de politie, dat het dier moet worden verwijderd. 0, heilige consequentie. Een en ander zij in de welwillende aandacht van onze politie aanbevolen.


Een bewoner van het Prins Hendrikpark.