Skip to main content

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 5, nummer 2, september1989) pag 2


Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

VAN DE REDACTIE

Ook in dit nummer wordt uiteraard aandacht besteed aan een van Bussum's illustere bewoners van destijds, Herman Gorter. 100 jaar geleden schreef hij De Mei; 125 jaar geleden werd hij geboren.
Ook kunt U kennismaken met een aantal Bussumers van omstreeks die tijd en met hun beroepen. Wat het beroep van melkman rond de Tweede Wereldoorlog met zich meebracht en wat daarin veranderde leest U in het interview met de heer Rokebrand.

Voorts de nieuwe aanwinsten van de HKB (U weet het, ook Uw bijdrage aan de Documentatie is van harte welkom, even een telefoontje naar de heer van Berkel, nr.19808), verslagen van de vorige bijeenkomsten, over Stoom-, Was- en Strijkinrichting van de Wed.D.Pouw en onze vaste rubrieken. Tevens kunt U lezen dat de bewoners van het Prins Hendrikpark 80 jaar geleden met ongewenste  toestanden te maken hadden....toen al.

Uiteraard kan de redactie niet voorbijgaan aan het geruchtmakende artikel in de Gooi- en Eemlander als zou de nieuwe voorzitter van de Bussumse VVD, Mevrouw van den Pol, geen problemen hebben met de sloop van villa's in Het Spiegel. Desgevraagd deelde zij mede dat zij met name de lijdensweg van villa Schwerin een treurige zaak had gevonden. Uit het gesprek kwam geenszins naar voren dat van haar de villa's in Het Spiegel "best plat zouden mogen" zoals in het betreffende artikel werd gesuggereerd.

Wat ons belangrijkste Bussumse monument betreft -de St.Vituskerk-  gaan betrokkenen gelukkig om de tafel zitten om daarover te praten. Er moet natuurlijk een oplossing komen.
Dat andere gebouw, dat ons eveneens na aan het hart ligt -de Irene Studio - is nog immer in de gevarenzone. Gelukkig zijn en in de Raad en toch ook in het College van B & W mensen die aandacht hebben voor de historie van Bussum en beseffen dat wat daaruit is voortgekomen het aantrekkelijk maakt om hier to wonen. Vernieuwing kan en moet, maar met behoud van het goede.

Wij hopen elkaar weer te ontmoeten op de eerste bijeenkomst na de vakantie, op 11 september waar de heer Enno Endt, Gorter-kenner bij uitstek, over deze grote schrijver zal spreken.
Hierbij kunt U uiteraard niet ontbreken. En vanzelfsprekend zijn ook nieuwe leden van harte welkom.

Op 9 september a.s. is het Nationale Monumentendag. Nadere mededelingen hierover leest U nog wel in de regionale kranten.

De lezing van 11 september a.s. voor de Historische Kring zal verzorgd worden door de Gorter-specialist Enno Endt. Endt stelde o.a. de GORTER DOCUMENTATIE 1864 -1897 samen, de fundgrube van Gorterstudie, waarvan in 1986 de tweede, zeer vermeerderde druk verscheen. Hij verzorgde inleiding en annotaties bij de editie van Gorters Verzen 1890 en een artikelenreeks over leven en kunst in en rondom de Tachtigers (in "De Revisor" 1980) die binnenkort, bewerkt en aanzienlijk uitgebreid, zal verschijnen onder de titel FESTIJN VAN TACHTIG.