Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 35/3 (2019) 36-38

Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 35, nummer 3 (december 2019), pag 38-38

Een sportdynastie: de familie Van der Geest

Nol Verhagen

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeeldingen zijn aanklikbaar voor vergroting 

       
 
Co van der Geest

Veel verenigingen kennen een soort eigen adelstand: families waarin van vader op zoon, van moeder op dochter, talent, ambitie en toewijding voor turnen, toneelspelen, zingen of voetballen worden doorgegeven. Dergelijke families vormen vaak de kurk waar zo’n vereniging op drijft. Ze spelen mee, maar daarnaast besturen en organiseren ze ook, ze schrijven het clubblad vol en doen de administratie. Als dat voor één familie in Bussum opgaat, dan is het wel de familie Van der Geest die zich al drie generaties in dienst stelt van voetbalclub SDO.

Co en Truus

Het begon met opa Co, geboren in 1916, en vanaf 1931 lid van SDO. In 1937 stond hij, nauwelijks 21 jaar oud, aan de wieg van de handbalafdeling van de vereniging. Niet omdat hij zelf graag wilde handballen, hij was immers voetballer, maar omdat de vereniging graag een handbalafdeling wilde. Het was de tijd waarin de katholieken alles nog samen deden.SDO ontwikkelde zich in die tijd van een voetbalvereniging tot een soort omnisportvereniging voor katholieke jongeren, met naast voetbal ook handbal, turnen, volleybal en honkbal. Co van der  Geest was decennia lang secretaris handbal, wat betekende dat hij de spil was van het handbalgebeuren binnen SDO. Later, vanaf 1949, werd hij ook secretaris voetbal. Alle jongetjes die wilden voetballen, moesten bij hem te biecht, niet om te laten zien dat ze konden voetballen, maar om aan te tonen dat ze brave katholieken waren. Hij was daarnaast ook kantinebeheerder. Het is dan ook geen wonder dat hij tot Erelid werd benoemd. In 2001 was hij 70 jaar lid en werd de hoofdtribune van SDO naar hem vernoemd. Toen hij in 2009 overleed was hij 78 jaar lid van SDO geweest.  

 
Trouwfoto van Co van der Geest
en Truus van Neerijnen, 1940
       

Maar laten we ook zijn vrouw Truus niet vergeten. Als je man al zijn vrije tijd bij de club doorbrengt, kun je maar beter zelf ook aanschuiven. Truus hield van 1963 tot haar dood in 2006 de  SDO-plakboeken bij, was clubhuismedewerker en maakte het clubblad. In 1960 had ze al zoveel voor de vereniging gedaan dat ze tot Lid van Verdienste werd benoemd.

       
 
De Co van der Geesttribune

 

Johan en Jitske

Zoon Johan, geboren in 1947 en eerder dit jaar overleden, nam het stokje van zijn vader over. Hij begon al op 10-jarige leeftijd te voetballen, en vervulde daarnaast zo’n beetje alle functies die er binnen de vereniging maar te vervullen waren. Hij volgde zijn vader op als secretaris voetbal, maar was tevens wedstrijdsecretaris, ontwierp en onderhield de website en was verantwoordelijk voor het terrein. Toen hij in 1974 met Jitske Molleman trouwde, was net het nieuwe clubhuis gereedgekomen – de receptie vond daar plaats, waar anders?
En hoewel hij Jitske tijdens hun verloving nog wel even de voetbalspelregels moest uitleggen, was ook zij, hoewel niet katholiek, al snel elke dag bij SDO te vinden

       
 
Johan van der Geest

De lijst van Jitskes activiteiten voor SDO is te lang om op te noemen: ze stond in de kantine en organiseerde diverse activiteiten, zoals het Sinterklaasfeest en het zaalvoetbaltoernooi voor de jeugd in het eerste weekend van het jaar; ze is lid van de ontvangstkamer (waar de bezoekende clubs wegwijs worden gemaakt), was secretaris jeugd, is nu secretaris voetbalzaken en werkt mee aan de ledenadministratie. Verder beheert zij samen met een collega het kledingdepot, waar alle 62 teams aan het eind van het seizoen hun SDO-tenue inleveren en aan het begin van het volgende seizoen weer ophalen, maar  dan (voor de jeugd) een maatje groter.

Het spreekt welhaast vanzelf dat Johan en Jitske beiden tot Erelid van de vereniging zijn benoemd

Jeroen en Joost

Een nieuwe lichting Van der Geest heeft zich inmiddels aangediend. Jeroen en Joost gingen, hoe kan het anders, bij SDO voetballen en schopten het daar tot Heren 2, zeg maar de subtop. Ze waren  tevens meer dan verdienstelijke tennissers, zodat er vroeger op iedere dag van de week wel getraind of gespeeld moest worden. Beiden zijn inmiddels al jarenlang actief als trainer van jeugdteams, als coördinator, als grensrechter en scheidsrechter en als begeleider van stagiairs van de Sportacademie.

       
 
 Jitske van der Geest-Molleman en zoon Joost van der Geest

Jeroen is zijn ouders en grootouders opgevolgd als lid van de clubadel: hij is, zoals bij SDO gebruikelijk is, na 20 jaar trouwe dienst als vrijwilliger benoemd tot Lid van Verdienste.

Het katholieke is er wel intussen een beetje af. Nieuwe leden hoeven niet meer bij de secretaris hun geloofsbelijdenis te doen. En er wordt ook niet meer, zoals vroeger, gebeden voor de aanvang  van de Algemene Ledenvergadering.

 

Bron
SDO 100 jaar 1917-2017 (redactie Johan van der Geest)