Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 3/2 (1987) pag 25

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 2 (maart 1987) pag 25


Het beeldje van "De Kleine Johannes"

J. Wurster (Jr.)

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel
De afbeelding is aanklikbaar voor vergroting

      
   

 

Dit beeldje van "De Kleine Johannes", de hoofdpersoon uit het gelijknamige symbolische sprookje van Frederik van Eeden, is in feite een monument ter ere van de schrijver.

 

Het werd onthuld op 17 juni 1950 door Dr. Arnold Saalborn, toenmaals neerlandicus en docent aan de Gooische HBS te Bussum. Hij was voorzitter van het comité dat zich had beijverd voor de totstandkoming van dit gedenkteken, een creatie van Mevrouw M. Hudig-Heldring. Als plaats werd na ampele overweging gekozen voor het J.H. Biegel-plantsoen bij de Kom van Biegel, ongeveer tegenover de villa waar Van Eeden woonde alvorens later naar "Walden" te verhuizen.
Daar heeft het gestaan van 1950 tot 1975. Het materiaal was Franse kalksteen, een materiaal zeer gevoelig voor weersinvloeden en kwetsbaar. Na verschillende beschadigingen tengevolge van vorst, maar ook moedwillige vernielingen, werd tenslotte besloten tot verplaatsing naar de Ontmoetingsruimte van het Gemeentehuis te Bussum. Hier staat het weer opgesteld, na de restauratie van 1976/77 en in '80/81 in brons uitgevoerd, op de sokkel de Woorden "Waar de mensheid is en haar weedom, daar is mijn weg".