Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 3/1 (1986) pag 28b

IContactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 28


Bladvulling

van de redactie

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Cornelis Dirk van Vliet

Geb. te Amsterdam, 15 November 1875. Gehuwd met Maria Christina van der Shatte Olivier, 29 Mei 1902.
Bezocht de H.B.S. te Amsterdam. Behaalde het diploma Boekhouden en verkreeg in 1894 de acte M.O. K XII en q. In 1901 volgde de bevordering tot Candidaat-Notaris.
Was Directeur van de Koffie-Cultuur-Maatschappijen Troeneng (Plantage op de Kloet te Kediri), Tangkil en Smeroe (Plantage op de Smbroe te Malang).
Is thans Directeur van de Hollandsche Hypotheekbank te Amsterdam, Adviseur van De Amsterdamsche Spaarkas aldaar, Commissaris van de Nationale Maatschappij van handel in onroerende goederen, Commissaris van de Maatschappij ,,De Amstel" tot exploitatie van onroerende goederen. Commissaris van de 'Naamlooze Vemnootschap ,,Hollandsch Grondbezit", Commissaris van de Maatschappij ,,Eendracht" tot exploitatie van onroerende goederen" en Gedelegeerd Commissaris van de Levensverzekeringmaatschappij, opgericht in 1863 door het N.O.G. te Amsterdam. Voorts Voorzitter van het Bestuur der Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken te 's-Gravenhage.
Schreef o.m. diverse bijdragen, opgenomen onder het mengelwerk van de Jaarboekjes, uitgegeven door de Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken;
Adres: Villa ,,Eikenhorst", Statenlaan, Bussum.

 

C.D. van Vliet 

In "Bekende landgenoten" 1e Jaargang 1920  Hollandsche Uitgeversmaatschappij "Amsterdam" Amsterdam  pg. 143

Op zijn Bussumse opstellen bouwde Mevrouw Bruineman voort voor "Dorp met de Groene Spieghel" (1966 t.g.v. 150-jarig Bussum).