Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 3/1 (1986) pag 1b

1Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) pag 1b

Maandag 8 december eerstvolgende ledenbijeenkomst

van de redactie

Klik hier voor de PDFversie avn dit artikel

We stellen het bijzonder op prijs dat uit eigen kring de restaurateur-kunstschilder Jan Verhoeven voor ons zal spreken. Hij zal dia's van zijn Kunstreizen vertonen en ons inwijden in het moeilijke werk van restaureren. Als 'inleiding' in dit blad reeds een interview met hem, zie pg. 29/30. We rekenen op een grote opkomst in de Bibliotheek aan de Dr.Kuyperlaan, 20.00