Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 3/1 (1986) inhoud

Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 3, nummer 1 (oktober 1986) inhoud

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

INHOUD

1  Opening Literaire Tentoonstelling 3 november
3  M.J.M. Heyne Over het ontstaan van het Prins Hendrikpark
11 M. Jensma-Marx 'De Openbare Leeszaal in de dertiger jaren
15  A.C.J. de Vrankrijker Boekbespreking
17  Lezers reageren : Koos Ruijzendaal Zouaaf Antonius Ruijzendaal in Velletri begraven (+ Naschrift Marcus van der Heide)
21  FELICITATIES GAAN UIT NAAR.... De Gooische 85 jaar
26  Jules de Korte DORPSLIED VOOR BUSSUM Oproep betreffende Michon's Gooise verhalen
27  Debuut van Oud-Bussumer Molenaar
28  Gedichtenbundel van Bea Braam, Curriculum vitae van Cornelis Dirk van Vliet
29 Restaurateur-kunstschilder Jan Verhoeven
30  Rectificatie inzake Hr. Westerweel
32  Els Witteveen : Agenda activiteiten

Verantwoordinq illustraties :
Pg [11]  Fam. aLangemeijer  
4  Gemeente Bussum   
6/8  Martin Heyne   
11  Marcus v.d.Heide 
12  Mevr.  Jensma 
21 De Vaart Hilversum
23 1) Jubileumnummer Gooinieuws 1901-46
   2) Gooische Hockey Club 1985 
24 Gedenkboek  1901-41.