Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 3 (mei 1986) pag 24-25

Schenkingen

Els Witteveen , Documentatie
Jan Kuyl

 Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Op de laatste bijeenkomst, waar het archiefonderzoek centraal stond, lag om mee te nemen ook een leerzaam stencil hoe te handelen bij ontdekt materiaal. Sinds kort zijn er voorgedrukte kaarten, waarop diverse gegevens genoteerd kunnen worden. Zo de schenker en met name de omschrijving van de afbeelding (plaats waar, afgebeelde personen enz).

Jan Kuyl stelde nog even een stenciltje voor het Contactblad samen. Vooropgesteld zij echter, dat de Historische Kring niet alleen schenkingen hogelijk apprecieert. Ook het alleen fotograferen voor het Documentatiecentrum is van groot belang om tot een vollediger overzicht van de "goede, oude" tijd te komen. U kunt zelfs de fotograaf bij u thuis krijgen!

 

     
               

Dankzij onze leden ontvangen wij regelmatig schenkingen voor de Oudheidkamer. Wij zijn daar heel bli mee.Een voorwerp krijgt pas historische waarde als er een goede beschrijving bij is. Een oude inktpot is aardig, maar wordt hoogst interessant als je weet dat een beroemd schrijver daar ooit zijn pen in heeft gedoopt. Een plechtige groepsfoto van besnorde heren met hoge hoed op mag indrukwekkend zijn, maar helpt ons niet verder op ons historisch pad. Wie staan er op de foto en bij welke gelegenheid werd die genornen en wanneer?  

Hieronder volgt een geheugensteuntje voor u. Uw Contactblad bewaart u inmers toch.

- Naam, adres en telefoonnumner van de gever.
- Datum waarop u het voorwerp ontving.
- Bij foto's, ansichten en prenten: plaatsaanduiding,
- nanen van de afgebeelde personen.  datering (+/-) en eventuele bijzonderheden.
- Voorwerp. Wat naakt dat voorwerp interessant voor de Oudheidkamer?
- Soms is de vindplaats van een voorwerp belangrijk.

Als uw oude buren verhuizen (dat kan ook een bedrijf zijn) is men in een weggooi stemmming. Uw gewone burenhulp is dan zeer welkom. Daarnaast is men veelal blij dat aan sommige dingen nog een goede bestemming kan worden gegeven. U kunt ons ook een tip geven als u geen gelegenheid hebt er zelf achteraan te gaan.
Laatst sloot een drogist zijn zaak. Een tip. Resultaat: Twee prachtige zeer oude foto's

Jan Kuyl

               
     

 

In het verleden zijn reeds gegevens over schenkingen gepubliceerd. Ditmaal eens de lijst van diverse schenkingen van de vorige herfst,  met de naam van de schenker tussen haakjes. In het 'nieuwe' Documentatiecentrum wordt hardgewerkt de zaken goed en overzichtelijk onder te brengen voor inzage.

- Ingelijste foto uit +/- 1900 van de Bussumsche kegelclub (Hr P.A.de Roos, Thierensweg 8 Naarden)
- Foto's uit 1929 van het interieur en het exterieur van de Fa. de Faam Nassaulaan 15 (Hr Fr. J. Molle Waldecklaan)
- Roek van M.J.M.Heyne "Kent u ze nog de Bussumers" 1974 (Hr G.J. Vlieqer Amsterdam)
- Dlverse rouwprentles en herinnerinqsprentjes van de St. Vltusparochie, 1926,27, 50 en 60
- Bewijs van aandeel uit 1964 in de restauratie van het orglel in de St. Vituskerk
- Herdenkingskaart uit 1985 van 75 jaar qezondheidszorg in het Majellaziekenhuis (Hr G. Langemeijer Reqentesselaan)
- Prentbriefkaart uit 1908 van de Gooise Boer met daarvoor de oude tramrails (Hr W.C. vd Berg Arnersfoortsestraatweg 90)
- Reproductie van foto ujt 1907 met het gezin van Jan van den Rerg met qrootmoeder (W. van den Berq Adelheidstraat 10)
- Prentbriefkaartenuit -1930 met panorama van Bussum en van de Paulusschool aan het Eendrachtspark (Mw A. Terschuur Meentweg 13)
- Boek uit 1926 van H.J.Schimme1, Sinjeur Semeijns dl 2, 8e dr.
- Boek van M. Philips, De zaak beukenoot. Boekenweekgeschenk 1950
- Prentbriefkaart uit +/- 1930 van het openluchttheater Naarden-Bussum op het landgoed De Beek (Mw Jensma-Marx Mecklenburglaan 4)
- 3 fotos uit 1970 van het Goois Lyceum Vossiuslaan. [School gesloopt 1979]
- Foto uit ong. 1960 van de voorzijde van de Koningin Emmaschool Fortlaan [ook gesloopt, 1985/6]
- Contributiekaart uit 1924 van de Openbare Bibliotheek aan de Gen. de la Reyluan [De contributie was f 1,50]
- Plattegrond van Bussum uit 1931
- Reclamevloeiblad uit 1920 van de hoedenzaak B.Gras Nassaulaan 9 (MW Wegener Vogelkersstraat 30)
- Programmaboekjes uit 1922 en 1926 van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst, Uitvoeringen in gebouw Concordia. (MW I.H. de Gooyer Vondellaan 14)
- Diverse herinneringsprentjes en rouwprentjes uit de 40er jaren van de parochie O.L.V. Altijd Durende Bijstand [Koepelkerk?]  (Hr G. de Boer Laren)