Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986),  pag 28-29

AGENDA ACTIVITEITEN  MAART t/m MEI 1986  BUSSUM e.o.

Klik hiet voor de PDF versie van dit artikel

HISTORISCHE KRING BUSSUM, Openbare Bibliotheek Dr. A.Kuyperlaan, aanvang 20.00 theek Dr.A.Kuyperlaan, aanvang 20.00 :

5 maart : Diavertoning over "Afbraak en opbouw van de boerderij aan de Plaggen weg 5". Presentatie de heer G. Lanqemeijer. Spreker Carol Voges uit Soest, striptekenaar (van o.a. de onsterfelijke Pa Pinkelman van Bomans).
zat. 19 of 26 april : Excursie naar het Smithuizerbos, gelegen tussen Hilver- sum en Lage Vuurse. Rondleiding en ontvangst door Dr. D.P.Bouvy. Informatie over vertrek en datum bij het secretariaat tel. 36484.
6 mei : Lezing "Archiefonderzoek in het in het streekarchief". Spreekster Mevr. C.M.Abrahamse, Gemeente/Streekarchivaris Hilversum.
mei : hervatting van WANDELINGEN IN HET SPIEGEL met uitleg over architectuur en bewonersgeschiedenis door Mevr. N. Langemeijer. Rondleidingen op zat. middag om 14.00 Opgave bij de fam. Langemeijer tel. 10114.
Voorlopig in 1986 in Expositieruimte TER SCHUURE Brinklaan 1468, geopend do. en zat. 10.00 -16.00 : Gebruiksvoorwerpen, kleding enz .van rond de eeuwwisseling; verder voorwerpen en foto's in bezit van de Werkgroep Oudheidkamer van de Historische Kring Bussum.

VOLKSUNIVERSITEIT NAARDEN-BUSSUM BRINKLAAN 117 tel. 30539
27 maart : Lezing "De Vecht op de voet gevolgd", een vergelijking met de toestand stand van 70 jaar geleden en nu, aan de hand van Thijsse's Verkade  Album "De Vecht". Spreker E.Munning Schmidt
29 mei : Lezing "Drie honderd jaar Paleis Het Loo". Sprekers Drs. Chr. Smits en Ferry Jongbloed.
31 mei : Excursie "Zutphen met stadswandelinq" en "Apeldoorn, bezoek aan Paleis Het Loo. Alleen mogelijk met lezing vooraf.

CULTUREEL CENTRUM DE VAART GOOIS MUSEUM Vaartweg Hilversum
t/m maart: Expositie "Het GOOI IN VOGELVLUCHT".
26 maart : Lezing van de Historische Kring Albertus Perk "De 's-Gravelandse paardentram". Spreker de heer W.I.Enge1.
5 april tot 15 juni : Expositie over hoeden, de ontwikkeling van hoeden in de 19de en 20ste eeuw. De tentoonstelling is overgenomen uit het Historisch Museum te Rotterdam.
23 april : Lezing van de Historische Kring Albertus Perk "De collectie C.Boekschoten", kaartencollectie over het Gooi in bruikleen by de H.K. Albertus Perk, ondergebracht in het streekarchief te Hilversum. Spreker de heer E. van Mensch, conservator Goois Museum.

HISTORISCHE KRING HUIZEN
25 maart : Film over de ontwikkeling van Huizen, met toelichting door Klaas Wouda. De Boerderij aanvang 20.00

HISTORISCHE KRING BLARICUM
eind april / begin mei : Middagbijeenkomst over de "St. Vituskerk te Blaricum". Lezing over architect P.J.H.Cuypers, Expositie van kerkschatten. Inlichtingen : H.K.Blaricum tel. 02153 -15015.

HISTORISCHE KRING EEMNES
24 mei : OPEN DAG IN EEMNES : JAARDAG STICHTING TUSSEN VECHT EN EEM   Er is een ochtend-en een middagprogramma plus een lunch. Bovendien wordt een bescheiden tentoonstelling ingericht.