Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 3

AAN ONZE LEDEN

G. Langemeijer.

Klik hier voor de PDF versie van dit artikel

 

Op 7 juni 1983 vond de oprichtings vergadering van de Historische Kring Bussum plaats. Uit een groep van ongeveer 35 belangstellenden  - mensen die elkaar nauwelijks kenden - werd een bestuur gekozen. Voortvarend is dat bestuur aan het werk gegaan. Werkgroepen werden  geformeerd en twee tentoonstellingen kwamen tot stand. Bovendien ontstond een eigen historisch blad. Het leden-aantal groeide regelmatig tot over de 150 leden.

Inmiddels is op 4 februari 1986 een bijna geheel nieuw bestuur gekozen. Dat bestuur wil op deze plaats alle zwoegers van het eerste uur danken voor hun inzet. Zij hebben de basis gelegd voor onze vereniging, ondermeer door te zorgen voor statuten en een huishoudelijk reglement. Geheel zonder tegenwind is het niet altijd gegaan, maar wat is anders te verwachten als men onbekende zeeën gaat bevaren ?

Dank willen wij ook brengen aan onze trouwe leden, waaronder de vele symphatisanten. Niet iedereen voelt zich geroepen in Bussums verleden te duiken, doch de ruggesteun van deze groep sympathieke leden is onmisbaar.

Er is nu een nieuw bestuur, waaronder 4 dames. U mag dan ook enige voortvarendheid verwachten, maar wat tijd van inwerken is wel nodig. Wij hopen binnenkort over ruimte te beschikken voor de werkgroep documentatie. Zodra alles daar op orde is, bent U er welkom. Gedacht wordt ook nog aan een tentoonstelling. Onze eerst zorg zal echter zijn het ondersteunen van de werkgroepen. Immers de doelstelling van onze vereniging is:
"Het bevorderen van de kennis van -en de belangstelling voor de geschiedenis in algemene zin en voor de geschiedenis van BUSSUM in het  bijzonder ."

 

Namens het bestuur
G. Langemeijer.