Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum,  jaargang 2, nummer 2 (februari 1986) pag 0

VAN DE REDACTIE

Marcus van der Heide

Klik hier voor de PDF versie van dait artikel

 

We stellen het als redactie bijzonder op prijs, dat de nieuwe burgevader, Drs. Holthuizen, bereid was voor ons blad een WOORD VOORAF te schrijven.

Uiteraard krijgt in dit nummer van het Contactblad het Irenegebouw de nodige aandacht. Daarnaast ook verschillende andere zaken van de Bestucrstafel : Bestuurswisselingen, Tentoonstelling Literatuur en betalingsherinnering.

Het doet ons deugd dat er van verschillende leden kopij binnenkomt. Deze had onder LEZERS REAGEREN geplaatst kunnen worden, maar in die rubriek worden voortaan bijdragen, die inhoudelijk op een artikel ingaan, geplaatst.

Het hoofdartikel gaat over de Luitgardeschool, terwijl verslaggever Fred Bos op pad toog om Concordia voor het voetlicht te brengen. Ook vond hij het  -tegen mijn zin overigens-  nodig het  Stipendium 1985 onder uw aandacht te brengen. De activiteiten in de regio ontbreken uiteraard niet.

Gaarne heten we de nieuwe adverteerders in het blad nog welkom, Financieel staat het er weer wat florissanter voor.