Skip to main content
Contactblad van de Historische Kring Bussum' jaargang 1, nummer 3 (juni 1985) pag 31

LEZERS REAGEREN

Nieuw is deze Rubriek 'INGEZONDEN'. De Heer de Flines bijt het spits af. Dank voor uw aanvulling, ons onbekend, en uw meedenken. Ongetwijfeld komen wij nog terug op de knipkunst.

Klik hier voor de pdf van dit artikel

A.Q. de Flines

Met grote belangstelling las ik in het tweede nummer van Uw Contactblad het artikel van Marcus van der Heide over de veelzijdige inwoner van Bussum J.D.C. van Dokkum. Klik hier voor het artikel

Het blijkt dat zijn veelzijdigheid nog verder qaat dan in het artikel werd aangegeven. In mijn bezit is n.l. een kopie van een geillustreerd artikel van Van Dokkum, getiteld "Hanna de Knipster en haar concurrenten, een studie over oud-Hollandsche Schaarkunst", verschenen in het tijdschrift 'Het huis oud en nieuw' 13de jaarqang 1915.
Enige van de in dat artikel omschreven en afgebeelde knipsels, afkomstig uit de collectie E.W. de Flines (ook een oud-Bussummer) bevinden zich thans in het bezit van de Stichting Familie de Flines.
Uit het artikel blijkt verder dat onze J.D.C. van Dokkum zeff ook knipsels bezat en dat een (mogelijk familie-Iid) G.W.P. van Dokkum een collectie knipsels had. Jammer genoeg zijn de verblijfplaatsen van deze knipsels niet meer bekend; de historica mevrouw dr C. Catharina van de Graft, die ongeveer veertig jaar geleden over dit onderwerp publiceerde, rapporteerde in 1946 daL de colIectie G.W.P. van Dokkum niet meer te localiseren was.

Nu de knipkunst duidelijk aan het herleven is (onze plaatsgenote mevrouw L.G.I. Kerp-Schlesinger kreeg voor haar grote bijdrage daaraan op 30 april jI. een Koninklijke 0nderscheiding) hoop ik dat bezitters van die oude kunstwerkjes zich willen melden zodat de verblijfplaatsen genoteerd kunnen worden.
Het zou jammer zijn indien deze stukken, waaraan een belangrijke cultuurhistorische waarde kan worden toegekend, de weg van het "oud-papier" zouden opgaan.

Bussum, mei 1985