Skip to main content
Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 34, nummer 2 (september 2018), pag 39-40

Bussum in Boeken

Klaas Oosterom

Klik hier voor de pdf van dit artikell
De illustraties zijn aanklikbaar voor een vergroting 

In deze rubriek bespreekt Klaas Oosterom boeken die passen bij de thema’s in dit nummer. De meeste boeken zijn bij de HKB in te zien en mogelijk via internet te koop 

Gids voor de vestingwerken van Naarden

Deze gids bevat een beschrijving van alle in de Vesting Naarden en rondom de vesting gelegen verdedigingswerken. Van elk wordt de geschiedenis samengevat, van de meeste gebouwen zijn plattegronden en foto’s opgenomen. David Kips is historicus en specialist op het gebied van militaire archieven.
Met 160 blz., ruim 250 afbeeldingen en een losse overzichtskaart is deze gids hét naslagwerk voor allen die in de Naarder Vesting geïnteresseerd zijn. Uitgave van Stichting Vijverberg. Naarden, 2001. ISBN 90 73316 10 3.

De Nieuwe Hollandse Waterlinie in vogelvlucht

Chris Will leverde de gegevens en Lex Tempelman tekende talloze (onder)delen, veelal in vogelvlucht. Het geheel geeft een uitstekende indruk van de verdedigingswerken van de Waterlinie, inclusief materiaal (zoals wapentuig) en manschappen. Dankzij frisse, contrasterende kleuren is in één oogopslag duidelijk hoe het zit/werkt. Ook wordt uitleg gegeven over de verschillende soorten forten.
De tweede uitgave uit 2018 is te koop via http://www.lextempelman. nl/artshop_chuck/nhw_in_vogelvlucht/ in de rubriek ArtShop Chuck’47. De prijs is € 9,50 (€13,50 incl. verzendkosten).

Onheilstij

Dit boek behandelt de laatste jaren van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In maart 1940 nam de Nederlandse regering het besluit om het leger bij een aanval van Duitsland niet op de Waterlinie te laten terugtrekken, maar om de Grebbelinie tot het laatst te verdedigen. Toch speelde de linie een rol.
De historicus Leendert van der Valk wisselt zijn verhaal over de strategie van Nederland tijdens de mobilisatie 1939/1940 af met interviews met militairen en burgers in het Waterliniegebied. Na de oorlog was het definitief gedaan met de Waterlinie.
De uitgave in pocketformaat bevat 29 zwart-wit foto’s en verscheen in 2010 bij Uitgeverij Carrera, Amsterdam. ISBN 978 90 488 03217. € 17,90.

Sterk water

Dit boek geeft in tekst en illustraties een perfect beeld van zowel de oorspronkelijke als de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Chris Will (1953) is een erkend deskundige op dit gebied. Het boek heeft een omvang van 180 blz. en bevat oude en recente kaarten, alsmede tekeningen en foto’s.
De vierde druk verschijnt in de loop van dit jaar bij Uitgeverij Matrijs, Utrecht.
ISBN 978 90 5345 204 2.

 

Walden – or Life in the Woods

Frederik van Eeden had niet alleen in Europa zijn contacten, maar ook in Amerika. Hij raakte geïnspireerd door het experiment van Henry David Thoreau (1817-1862), die in het boek Walden – or Life in the Woods uit 1854 verslag doet van zijn tweejarig verblijf in een hut aan de oever van het meertje Walden Pond bij het Amerikaanse plaats Concord. Daarom noemde Van Eeden de in 1898 door hem gestichte kolonie in Bussum, Walden.
Het boek bevat beschrijvingen van de natuur en filosofische uitweidingen over uiteenlopende onderwerpen. Op de afbeelding de originele titelpagina van het boek.
Het boek is nog steeds te koop bij onder meer Van Ditmar Boekenimport, Amsterdam en op internet.

 

De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden

Frederik van Eeden maakte drie keer een scheepsreis naar Amerika en gaf zich veel moeite om ook daar een kolonie te vestigen. Omstreeks 1911 opende hij met medewerking van prominente Amerikanen de ‘Van Eeden Colony’. Van Eeden had, net zoals vele andere Europeanen, inderdaad het idee dat er in dit nieuwe land wonderen konden gebeuren. Later zag hij vooral materialisme en oppervlakkigheid in Amerika.
Marianne Mooijweer schreef een proefschrift over dit deel van het leven en werk van Van Eeden.
De gebonden handelseditie bevat 328 blz. met veel foto’s en is uitgegeven door De Bataafsche Leeuw. Amsterdam, 1996. ISBN 978 90 6707 406 3.

Herinneringen aan Holland.
Op bezoek bij de dichter Frederik van Eeden

De Tsjechische vertaler van boeken van Van Eeden, Miloš Seifert, bezocht in 1921 Nederland, met als belangrijkste doel: Frederik van Eeden zien en spreken. De 34-jarige Seifert bewonderde Van Eeden in wie hij een even groot geestelijk leider zag als Tolstoj. Seifert verkeert in een overdreven, geëxalteerde gemoedstoestand. Uitvoerig en gedetailleerd beschrijft hij de ontmoetingen en gesprekken met Van Eeden, zijn vrouw (Truida Everts) en hun twee opgroeiende kinderen.
Het gebonden boek bevat 155 blz. met vier foto’s en werd in 2003 uitgegeven door boekhandel Comenius in Naarden, die toen 10 jaar bestond. ISBN 90 80 2669 49.