Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 34/2 (2018) 9

 Bussums Historisch Tijdschrift, jaargang 34, nummer 2 (september 2018), pag 9

Puntje op de i

van de redactie

Klik hier voor de pdf van dit artikel 

Lezer Hans van Giessen zette na lezing van ons artikel over de vele lagere scholen in Bussum in ons vorige nummer een puntje op de i betreffende het samengaan van de Aloysiusschool aan de Vossiuslaan en de Agnesschool aan de Brinklaan    Klik hier voor het artikel

‘In 1965 dacht men vrijer over co-educatie en besloot men dat de jongens- en meisjesschool gemengd moesten worden. Na de zomervakantie ging de helft van de jongens- naar de meisjesschool en de helft van de meisjes naar de jongensschool. Zo ontstonden twee gemengde scholen. De St. Agnesschool aan de Brinklaan heette voortaan Paus Johannes XXIII-school, genoemd naar de in 1963 overleden populaire paus. De St. Aloysiusschool aan de Vossiuslaan ging verder als Kennedyschool. Ongetwijfeld was de katholieke gemeenschap niet op de hoogte van de escapades van de ook in 1963 overleden Amerikaanse president. Toen later het leerlingenaantal terugliep, sloot men in 1974 de Kennedyschool en werd de school met de onuitspreekbare naam Paus Johannes XXIII-school hernoemd in Koepelschool.’