Skip to main content
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 3 (december 1993), pag. 117-118

Bericht van het Informatie/documentatiecentrum

(Huizerweg 54, recht tegenover de ingang)

C. de Jong

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Eind juni 1993 is het gebouw Huizerweg 54 officieel geopend. De Historische Kring is een van de 14 instellingen die er gehuisvest zijn. Daarvoor hebben wij tien jaar met veel plezier in de bibliotheek aan de Dr. Abr. Kuyperlaan onderdak genoten. Veel dank aan de medewerkers van de bibliotheek voor de gastvrijheid.

In Huizerweg 54 hebben wij een grote ruimte die tevens dienst doet als vergaderruimte voor de andere gebruikers. In overleg met het WEB en het SWOB hebben wij het lokaal ingericht. De kasten uit de bibliotheek zijn in een zachte tint gespoten. Er zijn nieuwe wissellijsten, lichtspotjes, een bureau en tafels alsmede indrukwekkende, historische stoelen van de gemeente. Het is een prachtige werk- en ontmoetingsruimte geworden, waar de leden en andere belangstellenden tijdens de openingsuren van harte welkom zijn. U treft er dan ook een andere gastheer en gastvrouw aan: zoals de heer Wil van Berkel in het vorige Contactblad schreef, heeft hij de coördinatie van de werkgroep documentatie overgedragen aan mevrouw Coby de Jong. Zij doet dit samen met de heer Gerard Langemeijer. Wij bedanken Wil van Berkel bijzonder hartelijk voor hetgeen hij in de afgelopen tien jaar voor de documentatie heeft gedaan.

Het gebruik van het informatie/documentatiecentrum. Iedere maandagmorgen werkt een aktieve groep mensen aan het ordenen, archiveren en opbergen van binnengekomen historische gegevens zoals foto's, ansichtkaarten, voorwerpen, boeken, kadastrale kaarten en kranteknipsels. Wij streven ernaar de gegevens per onderwerp in ordners onder te brengen. Het begin is er. Zo zijn er ordners over cafe's, hotels, pensions en restaurants, over de Tweede Wereldoorlog in Bussum, begraafplaatsen, straatnamen, architectuur, politiek in Bussum alsmede met oude nota's en advertenties. Maar er is nog veel materiaal dat wij ook per onderwerp in ordners willen onderbrengen. Er zijn onder andere nog gegevens over literatuur, scholen, bedrijven, verenigingen, kerken alsmede burgemeesters en wethouders. Wij zoeken enthousiaste belangstellenden met enige kennis van zaken die ons hierbij willen helpen.

Op woensdag- en donderdagmorgen wordt de ruimte gebruikt voor diverse werkzaamheden zoals het raadplegen van materiaal voor historisch onderzoek en/of het schrijven van een artikel, het houden van een vergadering van een werkgroep, het samenstellen van de ordners. Ook 's avonds zijn er mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten: dit moet wel tijdig worden overlegd met de receptie.

Vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur alsmede de eerste zaterdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is het open huis voor iedere geïnteresseerde in de historie van Bussum. U kunt informatie krijgen en ook inbrengen; boeken, dokumenten ordners, foto's, schilderijen en kaarten bekijken of gezellig met anderen praten over ons mooie dorp. Wij verwachten velen van u in ons informatie/documentatiecentrum te mogen ontvangen.