Skip to main content
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 68

Een beschrijving van Bussum uit 1845 (II)

Ben Bal

Klik hier voor de pdf van dit artikel

(vervolg op  Contactblad Historische Kring Bussum 8/3 (december 1992) pag 102-103

In deel 13 van het Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden (Gorinchem 1851) wordt onder de kop "Bijvoegsels en verbeteringen" een aanvulling gegeven op deel 2. De delen, die een interessante bron zijn voor iedereen die zich met bijvoorbeeld geschiedenis of genealogie bezig houdt, zijn in veel rijks- en gemeente-archieven ter inzage.

Hieronder volgt de beschrijving uit deel 13.
In volgende nummers van het Contactblad zullen beschrijvingen van Bussum uit andere perioden volgen.

Verder nog twee correcties op het artikel in Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 8, nr. 3 (december 1992):
Kopregel (blz. 102): jaartal 1845 moet zijn ca. 1840. Deel 2, waarin Bussum wordt behandeld, is namelijk uitgegeven in 1840.
Blz. 103, 3e regel van boven: jaartal 1850 moet zijn 1830.