Skip to main content
Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 2 (september 1993), pag. 42-43

Van de voorzitter

Arie Gouka

Klik hier voor de pdf van dit artikel

Geachte dames en heren,

Zoals velen van u ongetwijfeld al weten, zijn we sinds kort de trotse bezitter van een "eigen" ruimte in het onlangs in gebruik genomen pand aan de Huizerweg 54. Velen van u hebben ondertussen al een bezoek gebracht en daarbij tevens de tentoonstelling over de Huizerweg bekeken. Zowel de verhuizing als de inrichting van onze lokaliteit en de tentoonstelling hebben veel inzet gevraagd van vele vrijwilligers. Langs deze weg wil ik allen die hieraan een bijdrage hebben geleverd hiervoor hartelijk dank zeggen. Zij kunnen terugzien op een zeer geslaagd stuk werk dat de verdere uitbouw van onze vereniging zeker ten goede zal komen. Hoe groot de ruimte ook is, door de bijna altijd ruime opkomst van leden tijdens de bijeenkomsten/lezingen, zullen deze voorlopig nog in de bibliotheek in Bussum-Zuid gehouden worden. Dus woensdag 22 september ledenbijeenkomst in de bibliotheek aan de Abraham Kuyperlaan, aanvang 20.00 uur. De heer L. Smink, voormalig stationschef van het station Naarden-Bussum, zal een 8 mm-film draaien over evenementen rond het station tussen 1973 en 1985. Op woensdag 10 november maakt mevrouw N. Langemeijer tijdens de ledenbijeenkomst een dia-wandeling door Bussum. Aanvang om 20.00 uur in dezelfde bibliotheek.

De vertrouwde gezichten van Ad Jansen en Wil van Berkel ontbreken sinds enige tijd bij de werkgroep documentatie. Ad herstelt nog van gezondheidsklachten; wij hopen hem na de vakantieperiode weer gezond terug te zien. Wil heeft na 10 jaar onafgebroken werken voor de vereniging besloten dat het tijd wordt dat anderen het voortouw overnemen. Ik hoop dat we tijdens het 10-jarig bestaan van onze vereniging op gepaste wijze bij zijn terugtreden kunnen stilstaan. Dit 10-jarig bestaan zal gevierd worden op zaterdag 30 oktober 1993. Reserveert u alvast die datum, want het belooft weer een geslaagd evenement te worden. Over enige tijd ontvangt u nader bericht hierover.

Eerst is echter op zaterdag 11 september de Open Monumentendag weer in Bussum. Onze Historische Kring organiseert deze dag samen met ondermeer de gemeente Bussum en de Stichting WEB. Er is een aantrekkelijke route uitgezet langs panden die op de gemeentelijke monumentenlijst staan. De tocht kan in ongeveer twee uur gefietst worden. Liefhebbers van een langere tocht kunnen vervolgens hun tocht voortzetten met de, op die dag te openen, Erfgooiers-route. In de route is ook een tentoonstelling en een diavoorstelling opgenomen; terwijl we over de openstelling van sommige panden nog in onderhandeling zijn.

Tussen 10.00 en 16.00 uur kunnen routebeschrijvingen bij een kraam bij het station Naarden-Bussum worden afgehaald. Vrijwilligers die op die dag twee uur beschikbaar hebben, nodig ik uit om kontakt op te nemen met mij of met de werkgroep documentatie. De werkzaamheden op die dag bestaan onder meer uit het bemensen van de kraam en het verzorgen van rondleidingen. Ook voor het 10-jarig bestaan alsmede voor de werkgroep documentatie zijn vrijwilligers nog van harte welkom. Toon uw belangstelling en geef u op, want in onze groeiende en bloeiende vereniging kan nog veel werk verzet worden.

Ons ledental nadert ondertussen de 350, hetgeen illustreert dat het werk van de vele al aktieve leden/vrijwilligers ten zeerste wordt gewaardeerd.