Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum 9/1 (1993) 26 (i)

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 9, nummer 1 (april 1993), pag. 26

De afdelingen Documentatie en Oudheidkamer samengevoegd

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf van dit artikel

De medewerkers van de afdelingen documentatie en oudheidkamer hebben unaniem besloten om beide afdelingen samen te voegen. De vier co√∂rdinatoren hebben onderling de taken verdeeld.
De heer W. van Berkel verzorgt de algemene zaken en het archiefmateriaal (foto's, negatieven en dergelijke, het inboeken van nieuw materiaal).
De heer A. Jansen onderhoudt de kontakten naar buiten en zit onder andere in de beheerscommissie van ons nieuwe gebouw.
Mevrouw C. de Jong beheert de verzameling kranteknipsels, werkt mee aan tentoonstellingen in samenwerking met de werkgroep architectuur en verzorgt het inboeken van nieuw materiaal.
De heer G.M. Langemeijer beheert de oude voorwerpen (voorheen de oudheidkamer), de boeken en de dokumenten.

De afdeling werkt elke week op maandagmorgen aan de verzameling.

In het Contactblad zullen wij regelmatig op de hoogte worden gehouden van de werkzaamheden van de afdeling.