Skip to main content

Bussum historisch tijdschrift, jaargang 32, nummer 3 (december 2016), pag 11


Eten en drinken in Bussum in de jaren vijftig

Nol Verhagen

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel. 

Geïnspireerd door het artikel van Anneke van de Koppel over de banketbakkerij van haar vader Cornelis van de Koppel jr. aan de Huizerweg, ben ik op zoek gegaan naar wat er destijds, dat wil zeggen in de jaren vijftig, zoal aan winkels op het gebied van eten en drinken in Bussum te vinden was.

In het Documentatiecentrum van de Historische Kring Bussum vond ik de (eerste!) Zaken- en Beroepengids voor Bussum en Omstreken uit 1959, die daar informatie over verschaft. Zelfs als je bedenkt dat Bussum toen wat inwonertal betreft wat groter was dan nu (ca. 40000 versus ca. 32000 inwoners), wekt het aantal detailhandels verbazing. Zo waren er maar liefst 21 banketbakkers, waarvan er drie in de onmiddellijke omgeving van Van de Koppel waren gevestigd: Van de Koppel zelf op Huizerweg 39, Brouwer op Huizerweg 48 en Schwarze op Huizerweg 38. De laatste verkocht ook brood. Naast deze 21 banketbakkers waren er verder nog 31 brood-, koek- en banketbakkers en 2 hocolaterieën, waarvan er één ook alweer dichtbij Van de Koppel, op Huizerweg 52a.
Ook op andere gebieden van de voeding was er destijds een ruime keus: ik vond niet minder dan 46 adressen voor aardappelen, groenten en fruit; 36 slagerijen/slachterijen; 23 melkhandels; 11 slijterijen en 18 restaurants.

Natuurlijk heb ik ook even gekeken hoe de vlag er nu bij hangt. Daarvoor ben ik te rade gegaan bij de digitale Gouden Gids, die helaas wat minder betrouwbaar is dan die goede oude gedrukte Beroepengids, omdat het maar net is waar je op zoekt of hoe een en ander is gerubriceerd. Maar zelfs met die slag om de arm is het verschil opmerkelijk. Ik vond nog maar zo’n 9 bakkers, 5 groente- en fruithandels, en 5 of 6 slagerijen.
De melkhandel is zelfs geheel en al van het toneel verdwenen. Alleen de slijters liggen nog aardig op koers: tegenover de 11 van toen staan er nu nog 7. De enige categorie die nu veel beter scoort dan eind jaren vijftig wordt gevormd door de restaurants: dat zijn er nu zo’n 50, maar daar worden dan ook alle snackbars toe gerekend, die destijds nog nauwelijks bestonden
En er zijn nu natuurlijk 9 of 10 supermarkten – die bestonden toen ook nog niet.