Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift. jaargang 32 nummer 1 (april 2016). pag. 23


Rectificatie

(van de redactie)

Een oplettende lezer van BHT, wees ons op twee vergissingen in één zin in het artikel over de firma Roks in de vorige aflevering van ons tijdschrift. Daarin stond dat bij verkiezingen voor de Duitse Reichstag op 15 juli 1932 de Nationaal Socialisten van Hitler de meerderheid verkregen. In werkelijkheid vonden die verkiezingen plaats op 31 juli, en bovendien veroverden de Nationaal Socialisten geen meerderheid: zij werden, met 37,3% van de stemmen, ‘slechts’ de grootste partij.

De Nationaal Socialisten waren overigens niet alleen in Duitsland populair. De Nederlandse NSB, opgericht in 1932, had in het Gooi veel aanhang. Al in 1932 was er de Bussumse Groep 101, en in 1933 beschikte de NSB in Bussum al over een Kringhuis, gevestigd in villa Schoonoord aan de Koningslaan. Hilversum had zelfs nog eerder zo’n Kringhuis. En bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 1935 behaalde de NSB in Bussum ruim 10% van de stemmen! De liefde bekoelde gelukkig snel: bij de parlementsverkiezingen van 1937 behaalde de NSB nog maar ruim 6,5% van de stemmen.