Skip to main content

Bussums Historisch Tijdschrift 32/1 (2016) 22

Bussums Historisch Tijdschrift. jaargang 32 nummer 1 (april 2016). pag. 22


Bye Bye Bussum

(van de redactie)

Volgende maand verschijnt onder deze titel een boek dat terugblikt op (bijna) 200 jaar Bussum als zelfstandige gemeente: van 1 januari 1817 tot 1 januari 2016. In die tijd veranderde Bussum van een armoedig boerendorp in een welvarende forenzenplaats, met de Spoorwegen in de rol van de prins die in 1874 de schone slaapster wakker kuste. Dit boek doet in een vijftigtal korte artikelen en heel veel illustraties verslag van dit sprookje. Van de ruzie met Naarden aan het begin van de negentiende eeuw en het Koninklijk Besluit waarbij Bussum zelfstandig werd tot de eerste televisie-uitzending vanuit Bussum en het rumoer rond het Centrumplan in de jaren 70 van de twintigste eeuw. Bussum maakt nu deel uit van Gooise Meren. Maar het sprookje leeft in onze herinnering voort.

Het boek is een initiatief van Entermedia, uitgeefster van onder andere BussumsNieuws, maar voor de inhoud tekent Nol Verhagen, redacteur van BHT, bijgestaan door een team van de Historische Kring Bussum.