Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 12 nummer 1 (mei 1996), pag. 23


Garage en uitgeverij 'Autonic'

Hans van der Veen

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De heer H. van der Veen wendde zich tot de Historische Kring Bussum met de vraag wie er informatie kan geven over een garage en een uitgeverij die beide dezelfde naam hadden. Hieronder volgt zijn oproep.

Onder de modern aandoende naam 'Autonic' dreef Nicolaas Went, vanaf januari 1936 tot mei 1945, een Ford-garage aan de Landstraat 116 in Bussum. Het kantoor was gevestigd aan de achterkant op het adres Lammert Majoorlaan 33.

Gingen de zaken niet goed, was het bevlogenheid of was er een andere reden waarom hij in 1941 behalve de garage 'Autonic' ook een uitgeverij onder dezelfde naam laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel in Hilversum? Doel van de uitgeverij is de uitgave van nationaal-socialistische lektuur. Het onderzoek naar de illegale en de legale pers is al kort na de oorlog op gang gekomen. Talloze publikaties over dit onderwerp zijn verschenen en verschijnen nog steeds. Onderzoek naar de aktiviteiten van de collaborerende boekenuitgevers en boekenhandel staat nog steeds in de kinderschoenen. Welk aandeel hadden ze in het boekenvak? Wat was hun rol daarin? Wie waren het? Wat deden ze vóór mei 1940 en hoe wisten de nationaal-socialistische boekhandels zich te handhaven? Hoe financierden ze hun uitgaven? Waaruit bestaat hun fonds?

Van de nationaal-socialistische uitgeverij Autonic - de naam is afgeleid van auto(mobiel) Nic(olaas Went) - is slechts één uitgave bekend: Hoe de leider voor volk en vaderland behouden bleef: Geschreven door: Ing. Nic. Went, hopman der W.A. b.d.. Uitgegeven door Autonic te Bussum in 1942, gedrukt bij de firma Wed. G.M. Märckelbach, eveneens te Bussum.

Ik vraag me af of er onder de lezers van het Contactblad van de Historische Kring Bussum (nog) mensen zijn die deze uitgeverij of Nic. Went hebben gekend en wellicht een van de volgende vragen kunnen beantwoorden. Is het bij die ene uitgave gebleven? Wie was Nicolaas Went? Zijn er nog mensen die hem hebben gekend wellicht? Zijn er foto's van hem, van de uitgeverij of van de garage? Waar is hij gebleven?

Graag zou ik met mensen in kontakt komen die iets van of over deze Bussumse uitgeverij/garage kunnen vertellen. U kunt kontakt opnemen met mevr. C. de Jong in het informatie/documentatiecentrum, Huizerweg 54 Bussum, maar ook met mij. De benodigde gegevens staan hieronder.
Hans van der Veen
Parkhof 47
1106 SX Amsterdam
telefoonnummer: 020-696 98 72