Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 12 nummer 1 (mei 1996), pag. 1


Inhoud en agenda

(van de redactie)

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

Jaargang 12 nummer l * mei 1996
ISSN 0920-5683

pagina
2 Van de redaktie
3 Sigarenspeciaalzaak C. Roks en Zn. I. de Beer
7 Ina de Beer 'Van dichtbij' J.H.M. KIìjnman
8 Aanspreker Jan ter Weijden mw. C.T van Vuure
9 In Bussum hebben straten namen...
10 Zuster Marca J.R. Bus-Degger
13 De straat waar ik geboren ben en lang heb gewoond J. Heetebrij
15 Feesten in Bussum J.R. Bus-Degger
18 Over de werkgroepen C. de Jong
19 Bezorg(st)ers van het Contactblad
21 Oproep; wie weet iets over de foto?
22 Mededeling Historische Kring Nederhorst den Berg C. de Jong
22 De videoband over Bussum J.M. Es-Bogaard
23 Oproep: garage en uitgeverij 'Autonic' H. van der Veen
25 C.M. Plettenberg: 'Een tragisch vrouwenleven' M.J.A. van der Heide
28 De uitgeverij 'Gooibergpers' J.H.M. Klìjnman
32 Tentoonstelling Isaac da Costalaan H. Noordhuis

Voorblad: het orgel van Pluer; lees hierover op pagina 16.

AGENDA van de Historische Kring Bussum:
Maandagavond 10 juni 1996 * ledenbijeenkomst
Zaterdag 14 september 1996 Open Monumentendag 1996
Donderdagavond 12 september 1996 * ledenbijeenkomst
Maandagavond 18 november 1996 * ledenbijeenkomst
* Aanvang 20.00uur in Huizenveg 54

Verantwoording illustraties: voorblad, pag 14 A.M. Winthorst, pag. 4 & 5 J.L.M. Roks, pag. 7 M.J.M. Heyne, pag. 8 mevr. C.T. van Vuure, pag. 17 gemeente Bussum, pag. 28, 30 M. J. A. v. d. Heide, de overige illustraties H.K.B.
U wilt iemand feliciteren of bedanken? Een leuk kado-idee? Geef een jaargang Contactbladen van de Historische Kring Bussum!

Kopij voor het septembernummer graag inleveren vóór 1 augustus 1996.
Redaktie: Joke Vos-Bogaard, Johan Klijnman & Els Heitmans.
Redaktie-adres: Hamerstraat 106, 1402 PX Bussum. Tel. : 69367 10.
De redaktie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ondertekende artikelen. Zij behoudt zich het recht voor artikelen voor plaatsing te weigeren of zonodig in te korten.