Skip to main content

Contactblad Historische Kring Bussum, jaargang 11 nummer 3 (januari 1996), pag. 84


Omgevingseducatie en De Historische Kring

Coby de Jong

Klik hier voor de pdf-versie van dit artikel

De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht-en Eemstreek is op 21 oktober 1994 opgericht. Hierin zijn vertegenwoordigers van verschillende culturele en maatschappelijke instellingen en het onderwijs vertegenwoordigd.

Door de invoering van de basisvorming in augustus 1993 is omgevingsonderwijs een verplicht onderdeel geworden van het lesprogramma op scholen van het voortgezet onderwijs en het voorbereidend beroepsonderwijs. De Stichting gaat o.a. zorg dragen voor een gecoördineerd aanbod van nieuw lesmateriaal betreffende omgevingsonderwijs. Voor specifiek buitenschools onderzoek, z.g. veldwerk, wordt een beroep gedaan op musea, centra voor natuur en milieueducatie, archieven en historische kringen. Aan de historische kringen is gevraagd bronnenbrieven samen te stellen over onderwerpen die aansluiten bij het ontwikkelde lesmateriaal en de leerlingen te helpen bij het uitvoeren van een eenvoudig bronnen-) onderzoek gericht op de eigen woonomgeving. De kringen krijgen ondersteuning van de Stichting. Ook de Historische Kring Bussum doet hier aan mee. Op dit moment wordt door Hans Noordhuis en Coby de Jong gewerkt aan de samenstelling van een bronnenbrief over Bussum tot 1830.

In het schooljaar 1995/1996 zullen de leerlingen, na afspraak en op onze openingstijden, het informatie/documentatiecentrum kunnen bezoeken. Wij zien dit project als één van de manieren om onze jeugd en hun ouders en leraren te interesseren voor onze historie en het werk van onze Historische Kring.